Amerykański Instytut Stresu bije na alarm. Stres zaczyna stanowić największe zagrożenie zdrowia. Zakłada się że około 75 - 90 % pacjentów trafiających do lekarzy ogólnych to pacjenci którzy cierpią na chorobę mającą swoje źródło w stresie.

Współczesne społeczeństwo staje się zatem ofiarą stresu. Najczęściej wymieniane czynniki powodujące stres są: praca zawodowa (39%), życie rodzinne(30%), kłopoty zdrowotne (10%), problemy materialne (9%) a także poczucie zagrożenia terroryzmem (4%). Dane te dotyczą społeczeństwa amerykańskiego.

Jednakże problemy ze stresem nie są problemami tylko amerykańskiej społeczności. Badania przeprowadzone w latach 2001 - 2002 na populacji dorosłych Brytyjczyków wykazały że pół miliona z nich uważa że przyczyną ich problemów zdrowotnych są napięcia związane z pracą zawodową.

W Wielkiej Brytanii stres jest przyczyną 13,5 miliona jednodniowych absencji w miejscu pracy w skali jednego roku (!).

Podobnie wygląda sytuacja w innych europejskich państwach. Stres związany z praca dotyka kilku milionów Europejczyków. W ciągu roku stresu takiego doświadcza około 41 milionów pracujących obywateli Unii Europejskiej.

Podobne spostrzeżenia dotyczą również krajów Azjatyckich - zarówno tych rozwijających się jak i uprzemysłowionych.

Czym jest to groźne zjawisko dotykające przedstawicieli wszystkich kultur? Czym jest stres?

Najprościej mówiąc stres jest pewnego rodzaju napięciem fizycznym bądź też psychicznym spowodowanym bodźcami emocjonalnymi czy tez fizycznymi. Dodać należy że stres nie zawsze jest zjawiskiem szkodliwym.

Dr Melissa C. Stoppler zauważa iż "niewielki stres może wywierać korzystny wpływ. Jeżeli wykonując jakieś zadanie, odczuwamy umiarkowane napięcie, często dopinguje nas to do wydajnej i wytężonej pracy".

Powstaje zatem pytanie kiedy stres nam szkodzi?

Wtedy gdy nie potrafimy sobie z nim poradzić albo wtedy gdy nas przytłacza.

Co może wywoływać to zjawisko?

W miejscu pracy najczęstszą przyczyną stresu są nieporozumienia na linii przełożony - podwładny, strach przed utrata pracy a także niska płaca.

Niejednokrotnie osoba sfrustrowana swoją pracą nie potrafi realizować się również w życiu rodzinnym. Przenosi tam swoje frustracje, napięcia - co staje się przyczyną kolejnych stresów.

Przyczyna stresu mogą być również problemy finansowe - trudno wymagać od człowieka pozytywnego nastroju wówczas gdy nie wie on za co przeżyje do końca miesiąca.

Stres w dużej mierze dotyczy też rodziców samotnie wychowujących dzieci. Niezwykle trudne jest sprawne radzenie sobie z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi gdy trzeba robić to w pojedynkę. Nie starcza zarówno sił fizycznych jak i psychicznych. Osoby samotnie wychowujące dzieci często relacjonują, że żyją w niesamowitym napięciu - ciągła gonitwa za sprawami dnia codziennego i poczucie, że jeśli samemu się nie pozałatwia różnych spraw to nikt inny tego nie zrobi.

Również młode pokolenie jest coraz bardziej zestresowane. Muszą sobie radzić zarówno z typowymi dla okresu dorastania problemami - fizycznymi jak i emocjonalnymi zmianami oraz muszą radzić sobie z coraz silniejszą presją otoczenia: muszą sprostać konfrontacji z lansowanymi przez media wzorcami, muszą sprostać wszechobecnej presji sukcesu i presji bycia pięknym.

Coraz więcej młodych osób spotyka się również ze zjawiskiem przemocy. Zaczyna ona w niepokojący sposób wzrastać . Coraz częściej słyszymy o przemocy wśród młodzieży. Oprócz bezpośrednich zagrożeń jakie z niej wynikają staje się ona również źródłem stresu dla młodocianych osób.

Młodzi ludzie często nie znajdują wsparcia w rodzinie - ich problemy są bagatelizowane. Często rodzice nie potrafią rozmawiać z dziećmi. Często sytuacja w domu jest także pełna napięć i konfliktów co staje się kolejnym źródłem stresu.

Niezależnie od tego co jest źródłem stresu jego długotrwałe oddziaływanie może powodować znaczące straty w zakresie zdrowia. W sytuacjach stresowych następuje przyspieszenie bicia serca i wzrost ciśnienia krwi. Ciągłe przebywanie w stresie wprowadza organizm w stan ciągłej gotowości "bojowej". Z czasem powoduje to szkody zarówno fizyczne jak i psychiczne. Stres może być przyczyna chorób serca, udaru czy nawet raka.

Niejednokrotnie w niezbyt umiejętny sposób radzimy sobie ze stresem - sięgamy po alkohol czy narkotyki żeby zredukować napięcie.

Jak zatem radzić sobie w odpowiedni sposób ze stresem?

Jeśli pojawiają się jakieś problemy interpersonalne, gdy coś dzieje się nie tak zarówno w relacjach osobistych jak i zawodowych najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów jest rozmowa.

Przy czym rozmowa powinna być przeprowadzona w spokojny, rzeczowy sposób. Jej celem jest rozwiązanie trudnej (stresujacej) sytuacji a nie wyładowywanie swojej złości czy wylewanie nagromadzonej goryczy.

Istotne jest również budowanie dobrych relacji. Ważne jest żeby mieć kogoś komu można się zwierzyć z bieżących problemów - przed kim można się wypłakać.

Pomocne w redukcji stresu może być również odpowiednie planowanie czasu wolnego - znajdowanie czasu na odpoczynek czy sport. Istotne jest również zadaniowe podchodzenie do problemów - skupianie się na jego istocie i możliwościach rozwiązania niż na emocjach.