Psychologia sportu – jest to obserwacja i wyjaśnianie procesów psychologicznych i ich działania w sferze sportu. Bada się więc sportowców, wykorzystując teorię i perspektywę psychologiczną. Przedmiotem badań są nie tylko osoby zawodowo uprawiający sport, ale każdy, korzystający z aktywności fizycznej. Psycholodzy sportu najczęściej skupiają się na tzw. treningach mentalnych, czyli informują sportowca o modelach zachowań związanych z daną osobą i dziedziną sportu. Punktem dominującym, na którym skupiają się psycholodzy sportu, jest motywacja i koncentracja oraz regulacja emocjonalna.

Zastosowanie

-w edukacji: nauczanie studentów, trenerów personalnych, sportowców, samokształcenie psychologów -w badaniach: studiowanie i wyjaśnianie psychologicznych aspektów sportu -w praktyce: interwencja psychologiczna, diagnoza i analiza psychologiczna