Internacjonalizacja – proces w stosunkach międzynarodowych używany zamiennie z globalizacją i umiędzynarodowieniem. Może dotyczyć kraju, świata lub przedsiębiorstwa. Najprościej mówiąc oznacza: - podejmowanie działań gospodarczych za granicą - proces przenoszenia produkcji do innych krajów - stopień zaangażowania firmy w działalność międzynarodową - eksportowanie i importowanie produktów/surowców

Internacjonalizacja współcześnie kojarzona z rozwojem firm i modernizacją przedsiębiorstw. Może być związana ze zmieniającą się strukturą biznesu w otoczeniu danej firmy. Według niektórych do umiędzynarodowienia dochodzi już wtedy, gdy przedsiębiorca chce związać przyszłość swojej firmy z zagranicznymi rynkami. Jednostki obu państwa, będących w internacjonalnej relacji, są sobie równe.

Definicję można i przenosi się ze sfery materialnej i gospodarczej, na strefę polityki, kultury, religii, nauki, techniki, turystyki i kultury fizycznej. Internacjonalizacja tym różni się od globalizacji, że nie musi mieć zasięgu globalnego, najczęściej dotyczy jakiegoś terytorium, dziedziny  lub jeśli chodzi o język słowa. Skutkami internacjonalizacji jest transfer (wymiana danych) i transnacjonalizacja (zwiększenie aktywności międzynarodowych spółek na rynkach poszczególnych krajów).