Telefony komórkowe i ich rynek w Europie oraz na świecie

Na świecie obserwowany jest w przeciągu ostatnich lat dynamiczny przyrost liczby sprzedawanych telefonów komórkowych. W roku 2001 liczba osób posiadających telefon komórkowy wyniosła jeden miliard (opublikowano w raporcie firmy Micrologic). Liczba ta dominuje w północno-wschodniej Azji gdzie każdego miesiąca blisko milion Chińczyków dokonuje zakupu telefonu komórkowego. Chiny to kraj odznaczający się najbardziej rozwiniętym rynkiem w branży telefonów komórkowych na świecie.

W Europie sytuacja przedstawia się nieco "gorzej", choć np. Finlandia odznacza się największym odsetkiem ludzi, którzy korzystają z usług telefonii bezprzewodowej. W roku 1999 w tym kraju istniało 60% społeczności posiadającej telefon komórkowy. Był to okres kiedy liczebność telefonów komórkowych była zdecydowanie większa niż liczba telefonów stacjonarnych.

Rynek telefonii komórkowej w Polsce

W Polsce występuje oligopol pod postacią trzech operatorów, którzy oferują bardzo zbliżone ceny i usługi. W Polsce blisko przez 7 lat (zaczynając od roku 1996 gdy operatorzy GSM rozpoczęli działalność) rynek nasycił się do 35% społeczeństwa, a liczba osób posiadających telefon komórkowy wynosiła ok. 13, 3 miliona. Poziom ten nie jest wysoki. Porównując z Węgrami, gdzie w tym samym okresie nasycenie wynosiło 50%, w Czechach 70%.

Niełatwo ukazać wyraźną przyczynę niskiego w stosunku do innych państw nasycenia telefonią komórkową w Polsce. Z pewnością dużą rolę odgrywa stan finansowy ludności. Choć zakup średnio wyposażonego telefonu komórkowego nie jest ogromnie obciążające portfel przeciętnie zamożnego mieszkańca Polski, to cena za usługi porównując z operatorami telefonii stacjonarnej zaradnie zniechęca hipotetycznych nabywców. Z tego powodu użytkownikami telefonów komórkowych są ci, którym telefon domowy nie wystarcza. To głównie osoby przebywające w ruchu, utrzymujące stały kontakt zawodowy, więź z rodziną czy przyjaciółmi. Przyzwyczajenie wpływa na fakt, iż są to zazwyczaj ludzie młodzi niż w wieku emerytalnym.

Elementy rynku wpływające na popyt

Popyt występujący na rynku telefonów komórkowych jest w największym stopniu napędzany przez wszelkie reklamy nowych taryf, modeli telefonów i istniejących promocji. Można je spotkać wszędzie, występują w radiu, prasie, telewizji, sieci internetowej (forma interaktywna) oraz na reklamach ulicznych (tzw. billboardach). Prócz tego nęcą nas eleganckie salony, w których pracuje wyszkolona obsługa. Personel taki jest istotnym składnikiem w komunikacji pomiędzy operatorem GSM a klientem.

Drugi "motor" to nowinki techniczne. Telefony komórkowe są ciągle udoskonalane, dają użytkownikowi możliwość korzystania z wielu ciekawych i bardzo użytecznych funkcji. Firma NOKIA oceniła udział tzw. rynku wymiany telefonów komórkowych na inne (nowsze) w skali roku jako wyższy od roku 2002 o blisko 50%. W zeszłym roku jedna czwarta abonentów sieci komórkowych dokonywała rok rocznie zakupu nowego aparatu, co oznaczało iż cykl wymiany aparatu wynosił prawie 2,5 roku (analizy firmy NetWorld).

Nowości techniczne w zakresie telefonii komórkowej są powodem organizowania targów, gdzie zbierają się rzesze ludzi (użytkowników telefonów komórkowych lub nie) i są kolejnym miejscem, w którym można świetnie zareklamować najnowsze produkty. Świetnym przykładem są targi CEBIT, które odbywają się w Hanowerze.