1. Sąd (KRS) lub Urząd Gminny (do 31.12.2003) zgłoszenie do celów ewidencyjnych

2. Urząd Statystyczny

- regon - zakodowany system informacyjny o nazwie firmy, adresie i rodzaju prowadzonej działalności

- dokumenty wymagane podczas rejestru

  • dokumenty poświadczające rejestrację działalności
  • wniosek RG - 1

3) Zakład Pieczątkarski

- wyrobienie pieczęci nagłówkowej firmy

4) Bank

- założenie konta bankowego

Dokumenty wymagane:

  • dokument poświadczający rejestr działalności
  • regon
  • pieczątka

Uwaga!

Niektóre banki wymagają NIP (numer identyfikacji podatkowej)

5) urząd Skarbowy

Zgłoszenie do celów podatkowych NIP-1

Wybór firmy opodatkowania podatkiem dochodowym

  • karta podatkowa
  • zasady ogólne
  • ryczałt ewidencyjny
  • pełna rachunkowość

6) ZUS 

Zgłoszenie w zakresie obowiązujących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantujących Świadczeń Pracowniczych)

7) Organizacja Kontroli

W zależności od potrzeb i uwarunkowań należy zgłosić się do

- PIP - Państwowa Inspekcja Pracy

- Stacji sanitarno opiekuńczego

- Inspekcji