Stal dzieli się według składu chemicznego oraz jej własności mechanicznych lub fizycznych.

Podział ze względu na skład chemiczny – stal węglowa

Stal węglowa (tzw. stal niestopowa) jest typem stali, w którym zawartość określonych pierwiastków jest mniejsza od pewnych wartości granicznych.

Dzieli się na stal niskowęglową, średniowęglową i wysokowęglową.

Podział ze względu na skład chemiczny – stal stopowa

Stal stopowa to stal, w której oprócz węgla występują również inne dodatki stopowe o zawartości od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, zmieniające w znaczny sposób charakterystykę stali.

Dzieli się na niskostopową, średniostopową i wysokostopową.

Podział ze względu na procentową zawartość węgla i strukturę wewnętrzną – stal podeutektoidalna

Zawiera poniżej 0,77% węgla. Pod mikroskopem, na przekroju, można zauważyć ziarna ferrytu oddzielone obszarami perlitu. Wraz ze wzrostem zawartości węgla, udział ferrytu maleje, a perlitu wzrasta. Wtedy również wzrasta twardość stali, a maleje jej ciągliwość.

Podział ze względu na procentową zawartość węgla i strukturę wewnętrzną – stal eutektoidalna

Ten rodzaj stali zawiera 0,77% węgla. Ma strukturę ziarnistego perlitu, składającego się z płytek ferrytu i cementytu.

Podział ze względu na procentową zawartość węgla i strukturę wewnętrzną – stal nadeutektoidalna

Stal ta zawiera powyżej 0,77% węgla. Na przekroju pod mikroskopem można zauważyć ziarna perlitu oddzielone obszarami cementytu. Wraz ze wzrostem zawartości węgla, udział perlitu maleje, a cementytu rośnie. Wzrasta wówczas także twardość stali, a obniża się jej ciągliwość.

Podział ze względu na stopień czystości

Ze względu na stopień czystości stal dzieli się na zwykłej jakości, wyższej jakości i najwyższej jakości.

Podział ze względu na zastosowanie

Pierwszym zastosowaniem jest stal przeznaczona do różnorakich konstrukcji, w której skład zaliczają się takie stale jak: stal ogólnego przeznaczenia, niskostopowa, wyższej jakości, automatowa, łożyskowa, sprężynowa, do azotowania i do ulepszania cieplnego.

Drugi podział to stal narzędziowa, która natomiast dzieli się na węglową i stopową. W skład stopowej wchodzi stal do pracy na zimno, do pracy na gorąco i stal szybkotnąca.

Kolejnym podziałem jest stal specjalna: stal nierdzewna (chirurgiczna), kwasoodporna, magnetyczna, odporna na zużycie (Stal Hadfielda), stal transformatorowa, zaworowa, żaroodporna, stal maraging, a także żarowytrzymała.

Poza tym występuje jeszcze podział na stale historyczne, do którego zalicza się stal damasceńską i stal toledańską.