Kodowanie ankiet.

W arkuszu, odpowiedzi na początku miały być kodowane w systemie 0-1. Ostatecznie zostało uzgodnione, że aby arkusz nie wydłużał się w prawo stronę będzie to w ten sposób, że przy każdym pojedynczym pytaniu np. 1, kolejne odpowiedzi- od góry do dołu przyjmują wartość od 1 do X.( Jeśli respondent w ankiecie w pyt.1.  zaznaczył odpowiedź „trudno powiedzieć” to przypisujemy w pytaniu 1 odpowiedź „3”. Poziomo w arkuszu są numery  pytań, zaś pionowo nr. Ankiet.

W pytaniach typu 4 czy 5. każdy wiersz traktujemy jako osobne pytanie i oznaczone jest w arkuszu 4.1, 4.2, .....i odpowiedzi do tych podpunktów są kodowane jak w poprzednich, gdzie „zgadzam się” przyjmuje wartość 1, raczej się zgadzam 2, itd.

Do pytania nr. 8 został zastosowany system0-1, ponieważ w tym pytaniu mogą być zaznaczone do 3 odpowiedzi. Każdą z odpowiedzi traktujemy jako odrębne pytanie 8.1, 8.2 itd. Jeśli respondent zaznaczył  odp. 1 „narzucać swoje zdanie” to w kolumnie 8.1 wstawiamy -1, jeśli nie zaznaczył go wcale to wstawiamy w tej kolumnie –0 i tak przy każdym z „podpytań” z nr 8. 

W pytaniu 10. kodowanie jest nie od 1 do 5  (jak w poprzednich pytaniach, ale odwrotnie), a od 5 do 1 (od lewej o prawej) ponieważ skala jest tam „odwrotna”. I jeśli respondent w pyt. 10.1 wybrał np. ”całkowicie się zgadzam” to w kolumnie 10.1 wstawiamy 5 (jak pokazuje skala.

Pytanie 20 rozbijamy na 4 podpytania A, B, C, D) i kodujemy od 1 dla odpowiedzi +3 do 6 dla odpowiedzi -3. Pytania z metryczki są odpowiednio oznaczone M1, M2 itd.

(Dla każdego pytania możemy zliczać ile w danej kolumnie dla danego pytania pojawiło się odp.1,  odp. 2 , odp3 itd. )