PLAN MARKETINGOWY

Krem regenerujący do rąk dla mężczyzn

["PANEK"]

REKLAMA
 • Strategia i wykonanie
  • Przegląd strategii
  • Przegląd mediów i synchronizacji
  • Przegląd kosztów reklamy

DYSTRYBUCJA

 • Strategia dystrybucji
 • Kanały dystrybucji
  • Omów w zarysie kanały dystrybucji
 • Dystrybucja przez kanały

- Pokaż na planie, jaki procent udziału w dystrybucji będzie przeznaczony dla każdego kanału - pomocny będzie tu wykres kołowy

KONKURENCJA

 • Sytuacja konkurencji
  • Przeprowadzić przegląd konkurentów wyrobu, ich mocnych stron i słabości
  • Porównaj z wyrobami konkurencyjnymi

EKSPORT

 • Dystrybucja międzynarodowa
  • ukierunkuj strategie dystrybucji
  • rozważ zagadnienia specyficzne dla dystrybucji zagranicznej
 • Strategia cen eksportowych
 • Zagadnienia związane z lokalizacją
  • Podkreśl wymagania potrzebne dla lokalnych odmian wyrobu

RYNKI PIONOWE/SEGMENTY

 • Szanse na rynkach pionowych
  • Rozważ szanse w specyficznych segmentach rynku
  • Ukierunkuj strategie dystrybucji dla innych rynków lub segmentów
  • Uwzględnij rolę innych partnerów w dystrybucji na rynkach pionowych

KONTAKT Z MEDIAMI

 • Strategia i wykonanie
  • Strategia kontaktów z mediami
  • Punkty węzłowe planu Kontaktów z mediami
  • Przygotuj zapasowy plan kontaktów służby informacyjne, harmonogramy, konferencje itp.

INNA PROMOCJA

 • Marketing bezpośredni
  • Przegląd strategii, środków i synchronizacji
  • Przegląd celów częściowych, celów i budżetu
 • Marketing kooperacyjny

-Aranżowanie wspólnego marketingu z innymi firmami

 • Programy marketingowe

- inne programy promocyjne