• KARTEZJUSZ- RENE DESCARTES
 • Rozwinął on myśl Platona o następujące fakty:
 • - w centrum świata nie stoi dobro, tylko Bóg
 • - świat to pozór i włada nim demon
 • - obok nieidealnego człowieka stoi idealny Bóg, który steruje człowiekiem
 • - człowiek ma idee i wywodzące się z chwilowego punktu widzenia na dane zjawisko, i wrodzone- czyli wzory matematyczne, prawa i obiekty, które gwarantuje Bóg
 • - jedyną racjonalną i w pełni prawdziwą myślą jest maksyma „Myślę, więc jestem”. Reszta to tylko iluzja pewności na temat świata
 • - człowiek jest skłonny do anamnezy i bytami idealnymi, które są niezmienne, są idee
 • - ciało i dusza to dwa odrębne segmenty- ciało to rzecz rozciągła, a dusza to rzecz myśląca
 • - racjonalizm- idee od zarania dziejów są w umyśle człowieka, mogą być albo wrodzone, albo chwilowe, co świadczy o niedoskonałej figurze człowieka na świecie.
 •  
 • GEORGE BERKELEY
 • Rozwinął on myśl Platona o następujące fakty:
 • - pojęcia odkrywane rozumem to jedyne dostępne w rozumowaniu przedmioty, bo świat materialny poza umysłem nie istnieje, a na pewno już nie dla człowieka
 • - nie ma realnych, namacalnych bytów, a ich wyczuwanie przez człowieka to tylko odbieranie wrażeń bodźcowych od nich pochodzących
 • - idee są obecne, ale byty konkretne nie
 • - rozum człowieka jest zamknięty i nie może pomieścić żadnej informacji z zewnątrz
 • - „Istnieć to być postrzeganym”, a człowiek tylko może wyobrażać sobie świat fizyczny
 • - istnieje wyłącznie rozum ludzki i boski
 • - ciało nie istnieje i umysł stworzył sobie jego wyobrażenie
 • - idealizm subiektywny- idee są wewnątrz sfery umysłowej człowieka i świat idei istnieje, a świat materialny namacalny nie istnieje- każde jego dotknięcie to tylko czucie bytu, a nie jego dotykanie.
 •  
 • GEORGE WILHELM FRIEDRICH HEGL
 • Rozwinął on myśl Platona o następujące fakty:
 • - należy pogodzić sprzeczność platońskiego dualizmu
 • - obecność ducha absolutnego- pierwotnej substancji wszystkich bytów i konkretnych, i idealnych.
 • - duch obejmuje dwie sfery: pojęć i idei oraz materialną
 • - proces przeciwstawiania się sobie obu sfer to zmiana ducha absolutnego
 • - pierwszy proces zmiany to teza- wtedy aspekt materialnego istnienia jest zgodny z ideałami
 • - drugi proces to antyteza- rozpad materii i rozumu na dwie części. Wówczas człowiek przeciwstawia się światowi bytów konkretnych uznając je za nierealne
 • - trzeci proces to synteza- przywrócenie zgodności obu części i świadomość ducha
 • - duch stale pogłębia swoją samoświadomość i jego celem jest poznanie ostatecznej prawdy o sobie
 • - zmienny duch powstał wcześniej niż niezmienne pojęcie rozumu, co było sprzeczne z filozofią platońską
 • - samoświadomość ducha to zglobalizowany rozum ludzkości, a jego rozwój- tokiem historii
 • - eliminacja przeciwieństw na drodze syntezy nazwana jest dialektyką.