Monitor Lacie electron

Monitor LaCie electron stanowi kompletne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych grafików, jak i dla amatorów. Zasługą tego są następujące właściwości:

 • Monitory electron22blue oraz electron19blue posiadają zupełnie płaski ekran, posiadający małą plamkę 0,24mm oraz wysoką częstotliwość odświeżania, także przy rozdzielczości maksymalnej. Zapewnia to idealną geometrię obrazu oraz duży komfort dla oczu.
 • Stosowanie kalibratora sprzętowego blue eye, gwarantuje wyregulowanie monitora w sposób, który zapewnia uzyskanie możliwie najwierniejszych kolorów. Jest to jeden z podstawowych elementów procesu ColorSync.
 • Unikatowe obramowanie monitorów, które pochłania światło niebieskie, oraz osłona blue hood, która jest czarna od wewnątrz i poprawia tym samym jakość kolorów, razem zapewniają niezwykłą zgodność kolorów niezależnie od pory dnia i nocy.

Kalibrator sprzętowy blue eye

W cyklu obróbki kolorów stosuje się trzy metody, które używają systemu ColorSync:

 • Uniwersalne profile ColorSync.
 • Profile ColorSync dostosowane przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.
 • Tworzenie własnych profili za pomocą odpowiedniego kolorymetru.

Każda z trzech wspomnianych metod traktuje brak równowagi jako naturalną dla każdego monitora cechę oraz nie próbują jej na siłę zmieniać. Metody te obchodzą wspomniany problem odpowiednio zniekształcając sygnał przychodzący z jednostki centralnej. Pomimo zalety zapewniania poprawnej wierności kolorów, zmniejszona zostaje przy okazji przestrzeń kolorów monitora.

Działanie kalibratora blue eye jest oparte na innym podejściu. Za pomocą unikalnego kabla wideo dokonuje się kalibracji sprzętowej. Kabel ten wykorzystuje standard DCC 2bi VESA, umożliwiający dwukierunkową komunikację pomiędzy komputerem, a monitorem LaCie. Inaczej niż w przypadku standardowego połączenia wideo, w którym jest możliwy jednokierunkowy przepływ sygnału z komputera typu Macintosh do monitora, opisywane nowoczesne podejście umożliwia wymianę informacji również pomiędzy monitorem a jednostką centralną. Dzięki temu jest możliwa kalibracja poszczególnych dział elektronowych znajdujących się w monitorze: niebieskiego, czerwonego oraz zielonego, co odbywa się już we wnętrzu samego monitora. Blue eye wpierw dokonuje regulacji indywidualnej dla każdego z dział elektronowych, aż do chwili w której uzyskane zostaną nastawienia optymalne. Następnie tworzony jest profil ColorSync, który można wykorzystywać we wszystkich aplikacjach wykorzystujących wymieniony system. Proces kalibracji wraz z połączeniem go z odpowiednią osłoną oraz obudową nie odbijającą światła, jest gwarantem maksymalnej wierności oraz zgodności kolorów, zapewnia również najszerszą gamę dynamiki monitora. Stosowanie kalibratora blue eye zapewnia regulację temperatury bieli, współczynnika gamma, luminacji oraz poziomu czerni monitora z dokładnością nawet do 1 delta E, co stanowi wartość niemożliwą do wykrycia przez oko ludzkie.

Sprzętowy kalibrator blue eye stanowi precyzyjny instrument pomiarowy, który składa się z głowicy oraz z kabla. Kabel jest podłączany do komputera marki Macintosh, a na głowicę składają się trzy czujniki koloru, mierzące natężenie wiązek światła niebieskiego, zielonego oraz czerwonego, które pochodzą od monitora. Głowica posiada także czwarty czujnik, służący do synchronizacji pomiarów dokonywanych przez czujniki kolorów, z częstotliwością, z którą odświeżany jest ekran. Prosty 8 - bitowy mikroprocesor typu RISC, przetwarza w sposób ciągły dane przychodzące z czujników oraz steruje komunikacją z komputerem macierzystym marki Macintosh przy wykorzystaniu magistrali USB. Widok kalibratora sprzętowego blue eye przedstawia poniższy rysunek.

Sposoby zarządzania kolorami

Na powyższym rysunku został przedstawiony wykres chromatyczności, który reprezentuje widmo kolorów rejestrowanych przez oko ludzkie, oraz zakresy kolorów dostępne dla drukarki i monitora. Dzięki zarządzaniu kolorami możliwa jest konwersja kolorów pomiędzy jednym urządzeniem a drugim, bez znaczącej utraty wierności oddania barw. Gwarantem wierności i stabilności kolorów w przypadku monitorów electronblue jest kalibrator blue eye.

Poniżej przedstawione zostały popularne zakresy kolorów:

 • CMYK - jest to zakres kolorów stosowany przez zwykłe monitory, odpowiada kalibracji sprzętowej. Na wykresie jest zaznaczony zielonym trójkątem. Poprzez indywidualną kalibrację poszczególnych dział elektronowych, można uzyskać najszerszy zakres dynamiczny oraz najwierniejsze kolory, które są możliwe do uzyskania na monitorze.
 • RGB - jest zakres kolorów stosowany przez zwykłe monitory, odpowiada kalibracji programowej. Na wykresie został zaznaczony czerwonym trójkątem. Aby uzyskać właściwą temperaturę bieli tłumi się intensywność światła. Ponieważ ograniczeniu ulega zakres dynamiczny monitora, zmniejsza się liczba kolorów, które są możliwe do uzyskania na ekranie.
 • CMYK - zakres stosowany przez drukarki, na wykresie zaznaczony niebieskim kształtem. Im bardziej zbliży się przestrzeń kolorów monitora do przestrzeni kolorów drukarki, tym wierniej oddawana będzie symulacja ekranowa rezultatu uzyskanego po wydruku.

Synchronizacja monitorów

W technologii obróbki obrazów, osoba tworząca daną pracę zazwyczaj nie jest jedyną, która ogląda uzyskane rezultaty, a także jedyną osobą modyfikującą dany obraz. Powoływane są zespoły robocze, w których projektanci poszczególnych agencji graficznych współpracują ze sobą korzystając z możliwości jakie dostarcza Internet. Jak można się tego spodziewać, każda z pracujących osób posiada zupełnie inne modele monitorów oraz posiada inne warunki pracy i oglądania obrazów. Kalibracja w takich przypadkach, która na celu ma uzyskanie identycznej, u obu pracujących ze sobą osób, temperatury bieli oraz współczynnika gamma zazwyczaj już nie wystarcza. Z powodu odmiennych charakterystyk chromatycznych poszczególnych monitorów konieczne staje się pełne zsynchronizowanie ich charakterystyk, aby zapewnić taką samą barwę odpowiadających sobie kolorów.

Synchronizacją tego typu umożliwia kalibrator blue eye. Aby jej dokonać, monitorowi, który chcemy zsynchronizować, należy przydzielić monitor wzorcowy. Jeżeli zsynchronizujemy nasz monitor z monitorem wzorcowym, to od tej pory będzie on nosił nazwę monitora docelowego. W systemie blue eye monitor wzorcowy reprezentuje plik danych, które zawierają odpowiednie charakterystyki tego monitora, czyli wartości R, G i B pochodzące z osiemnastu pomiarów kolorów, oraz wartości luminacji dla czerni oraz bieli. Plik tego typu stanowi definicję wyglądu kolorów w monitorze wzorcowym. Synchronizacja monitora docelowego z monitorem wzorcowym przez kalibrator blue eye następuje poprzez kalibrowanie każdego z punktów pomiarowych monitora docelowego z odpowiadającymi im punktami w monitorze wzorcowym.

Proces kalibracji

W czasie kalibracji monitorów Lacie elektron22blue lub electron19blue, obsługa kalibracji sprzętowej poprzez kalibrator blue eye jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiedniego kabla wideo, który jest wyposażony w złącze USB. Na monitorze próbki wyświetlanych przez sterownik blue eye, znajdujący się w komputerze Macintosh, kolorów mają znane wartości. Kalibrator mierzy kolor wyświetlany przez monitor, a następnie jego oprogramowanie korzysta ze zmierzonych wartości przy obliczaniu błędu w kolorach wyświetlanych na ekranie monitora. Kolejnym krokiem jest dokonanie regulacji niebieskiego, zielonego oraz czerwonego działa elektronowego znajdującego się wewnątrz monitora. Następny etap to ponowienie pomiaru identycznych co poprzednio próbek kolorów, aby stworzyć profil ColorSync, jeśli tak skonfigurowano system.

Oświetlenie danego pomieszczenia, nazywane także oświetleniem otaczającym, wpływa w znaczący sposób na widoczność szczegółowych cieni na obrazie. Oko ludzkie dostrzega dużo więcej szczegółów obrazu w ciemniejszym otoczeniu, niż w jasno oświetlonym otoczeniu. Kalibrator blue eye gwarantuje kompensację negatywnego wpływu otaczającego użytkownika komputera oświetlenia, dzięki czemu zwiększony zostaje poziom z jakim widoczne są szczegóły. Kalibrator blue eye mierzy natężenie wiązek światła padających na ekran monitora, regulując automatycznie wartość współczynnika gamma, przez co następuje zwiększenie jaskrawości w zacienionym obszarze.

Współczynnik gamma

Współczynnik gamma stanowi miarę kontrastu obrazu. Im ten współczynnik jest większy, tym bardziej nasycony i żywy będzie wydawał się obraz. Obrazy, w których wartość współczynnika gamma jest niska, sprawiają wrażenie bardziej płaskich. Zmiana współczynnika gamma i skutki jakie za sobą pociąga są bardzo łatwe do zaobserwowania w zwykłym odbiorniku telewizyjnym.

Współczynnik gamma w komputerowej obróbce grafiki ma ścisły związek z poprawną synchronizacją monitora docelowego z oryginałem. Kiedy na monitorze, którego współczynnik gamma wynosi 1,8, wyświetlimy obraz charakteryzujący się współczynnikiem gamma na poziomie 2,2, odniesiemy wrażenie, że obraz jest zauważalnie płaski. Możliwa jest korekta obrazu w celu przywrócenia kontrastu, który został utracony, jedynie po to aby na wydruku stwierdzić, że nastąpiła niewłaściwa korekta. Problem tkwi bowiem w odpowiednich ustawieniach monitora, nie zaś w danych obrazu.

Kolejnym ważnym elementem obróbki obrazów staje się zatem sprawa synchronizacji współczynnika gamma. Współczynnik gamma używany przez telewizję jest stały i wynosi 2,2. Jeżeli więc przygotowujemy dany obraz do transmisji telewizyjnej, musimy stosować takie ustawienie. Tworzone na komputerze rysunki, grafika oraz gry komputerowe powstają z wykorzystaniem współczynnika gamma o wartościach z zakresu 2,5 do 2,8. Obrazy skanowane posiadają współczynnik gamma zależny od parametrów źródła, a także od odpowiednich ustawień modułów używanych do skanowania. Po zastosowaniu kalibratora blue eye, mamy pewność, że została uzyskana odpowiednia wartość współczynnika gamma.

Szczegółowa charakterystyka monitora elektron22blueII

Monitor ten charakteryzuje się:

 • Kineskopem typu Diamondtron, z kompletnie płaską maską szczelinową. Dzięki takiemu kineskopowi brak jest jakichkolwiek zniekształceń geometrii, odblaski zostają zmniejszone, następuje również znaczna redukcja zmęczenia wzroku.
 • Unikatowym obramowaniem koloru niebieskiego, oraz również niebieską osłoną wzbogacającą kolory, za sprawą swojego czarnego wnętrza. Te zabiegi zapewniają bardzo stabilne warunki oświetlenia.
 • Rozdzielczością maksymalną, która jest możliwa do uzyskania wynoszącą 2048x1538 pikseli, co przy częstotliwości odświeżania rzędu 75 Hz zapewnia obraz bardzo ostry i stabilny.
 • Kalibratorem sprzętowym blue eye zapewniającym możliwie najwierniejsze odwzorowanie gamy kolorów.
 • Pięcioma złączami USB, służącymi do dwukierunkowej komunikacji z komputerem

Model monitora

electron 22blue

specyfikacja

powierzchnia obrazu

20 cali, dokładnie 406mmx304mm

rozmiar kineskopu

22 cale

technologia

kineskop Diamondtron o płaskiej masce szczelinowej

plamka

0,24 mm

pionowa częstotliwość odświeżania

50-160 Hz

pozioma częstotliwość odświeżania

31-121 Hz

maksymalna rozdzielczość

2048x1536

częstotl. odśw. przy maks. rozdz.

75Hz

złącza

5 USB (3 od monitora, 2 do monitora), 2 HD-15

środowisko

funkcje wyświetlane na ekranie

mora, geometria, temperatury barw.

wymagania systemowe

komputery typu PC lub Macintosh plug&play

masa monitora

30,5 kg

szerokość / wysokość / głębokość

500 / 500 / 482 mm

zarządzanie zasilaniem

DPMS, Nutek, Energy Star

zgodność z normami

TCO 95, MPRII, CE, TÜV

pakiet

Osłona, która wzbogaca kolory

okres gwarancji

3 - letni

opcjonalne wyposażenie

kalibrator sprzętowy typu blue eye

Monitor elektron22blue posiada również inne przydatne funkcje, na przykład:

 • Funkcję wyświetlania na ekranie podstawowych parametrów kontrolnych wraz z ich modyfikacją.
 • Obramowanie koloru ciemnoniebieskiego, które swoim stonowaniem pozwala koncentrować wzrok na ekranie monitora
 • Czarne wnętrze osłony pochłaniające światło, przez co minimalizowany jest wpływ otaczającego użytkownika światła.
 • Krótsza szyjka podstawy, której mniejszy obrys pozwala zaoszczędzić wiele miejsca na biurku.

Monitory Lacie electron19blue oraz electron22blue dzięki idealnie płaskiemu monitorowi, możliwości synchronizacji, dużej rozdzielczości, a także małej plamce stanowią idealne rozwiązanie dla potrzeb profesjonalnych grafików, którzy szukają produktu najwyższej jakości. Omawiane monitory są zgodne ze standardem Lacie blue eye USB. Blue eye jest sprzętowym kalibratorem do monitorów electronblue, który w odróżnieniu od kalibracji programowej, reguluje każde z dział elektronowych, jeszcze przed utworzeniem odpowiednich profili ColorSync.

Dzięki podłączeniu do monitora Lacie electron22blue oraz electron19blue kabel wideo Lacie, na którego wyposażeniu SA 2 złącza HD - 15 oraz 5 złączy US, możliwe jest cyfrowe sterowanie każdym z ustawień tych monitorów. Nie ma potrzeby stosowania z OSD, czyli On - Screen - Display, który wyświetla funkcje monitora na jego ekranie, dostępnego przez klawisze na czołowym panelu monitora. Każde z ustawień koloru, obrazu i geometrii może być z powodzeniem modyfikowane cyfrowo. Rozwiązanie to jest dużo wygodniejsze w obsłudze oraz zapewnia dużą precyzję, dzięki stosowaniu odpowiednich wzorców tła. Dzięki wykorzystaniu, aż 5 złącz USB, monitor electronblue zapewnia nowy poziom wykorzystania tego popularnego standardu.

Maska zwykłego kineskopu posiada kształt niewielkiego wycinka powierzchni sferycznej o dużym promieniu. Powoduje to zniekształcenie obrazu zwane pod nazwą rybiego oka. Zwykły kineskop z maską szczelinową przypomina swoim kształtem niewielki wycinek cylindrycznej powierzchni, przez co redukowane są pionowe zniekształcenia, niestety zniekształcenia poziome pozostają bez zmian. Zniekształcenia tego typu zostały zupełnie zniwelowane w monitorach elektronblue, dzięki zastosowaniu w 100% płaskiego kineskopu Diamondtron. Obraz uzyskany na ekranie monitora jest zatem idealną kopią tego co widzimy na kartce papieru. Poniższy rysunek przedstawia maski zwykłego monitor, monitora cylindrycznego oraz monitora electronblue.

Monitory Lacie electronblue są wyposażone w kineskop naturalnie płaski zarówno w poziomie, jak i w pionie. Ta płaskość zmniejsza męczenie się wzroku podczas pracy na komputerze, dzięki mniejszej różnicy odległości ogniskowania pomiędzy każdym z punktów ekranu, a oczami użytkownika. Odblaski i cienie, które są niepożądane, redukowane są właściwie do zera, dzięki zastosowaniu unikatowego obramowania koloru niebieskiego oraz czarnej od wewnątrz osłony, wzbogacającej kolory.

Monitory electronblue wykorzystują standard kolorów CMYK. Nazwa ta pochodzi od angielskich odpowiedników kolorów podstawowych, czyli niebieskozielonego - Cyan, purpurowego - Magenta, żółtego - Yellow, czarnego - blacK. Jest to zestaw kolorów podstawowych w modelu barw subtraktywnym. Mieszając ze sobą barwy wymienione wyżej, możliwe jest uzyskanie praktycznie dowolnej innej barwy. CMYK korzysta z absorpcji światła jaką wykazuje farba naniesiona na papier. Kiedy światło białe pada na farbę półprzeźroczystą, pewna część widma jest absorbowana. Kolor, który zaabsorbowany nie został, jest odbijany i wraca do oka ludzkiego, które rejestruje jego barwę. Łącząc ze sobą pigmenty żółte, purpurowe oraz niebieskozielone można uzyskać czerń, która absorbuje każdego typu kolor. Z powodu zanieczyszczeń, jakie posiadają działa elektronowe, a które zostały do nich w małych ilościach dodane na drodze procesu wykonywania. Łącząc trzy z wymienionych farb dostaniemy w rzeczywistości kolor ciemnobrązowy, który aby uzyskać odcień czarny musi zostać wzbogacony farbą tego typu.

W procesie filtracji, na drodze której rozdziela się barwy główne, uzyskuje się wartość niezbędnego dopełnienia barwy niebieskozielonej, żółtej, purpurowej i czarnej, w celu reprodukcji oryginalnego koloru w trakcie wielobarwnego drukowania. Kolor czarny jest dodawany, w celu uzyskania większego kontrastu oraz głębi obrazu. Podczas rozdzielania z RGB na CMYK, staje się koniecznością dodawanie odpowiednich porcji koloru czarnego.

Oprogramowanie sprzętowego kalibratora blue eye

Main - okno główne Setup - okno ustawień

 

Measure - okno pomiaru Expert - okno zaawansowane