W jaki sposób możemy korzystnie wpływać na przyrodę w naszym otoczeniu

1. Należy zaprzestać używania (lub ograniczyć w miarę możliwości) środków chemicznych. Na szkodniki znajdujące się na terenie ogródka istnieje kilka naturalnych metod, które wpływają na zmniejszenie ich ilości. Przykładem mogą być biedronki. Ich duża ilość sprawia, że obecność mszycy jest niewielka. Sposobem na przywabienie biedronek w określone miejsce jest cukier rozpuszczony w wodzie, w proporcji 0,5 łyżki cukru rozpuścić w 1 litrze wody, a następnie należy spryskać roślinę.

2. Powinno się unikać produktów, produktów, których zawarty jest fosfor. Można zrobić własny kompost, aby użyźnić glebę na terenie swojego ogródka. Wydobywanie torfu wpływa negatywnie na ekosystem torfowisk.

3. Według swoich możliwości powinno się budować stawy. Stwarza to pozorne miejsce dzikiej przyrody. Stawy tego typu mogą być niewielkie, przykładowo jakiś zlew, który można wyłożyć dookoła kamieniami, (co również wpływa na efekt ozdobny). Właśnie po nich żaby będą miały możliwość przedostania się do wody, a miejsca bardziej płytkie mogą być kąpieliskiem, kąpieliskiem nawet wodopojem dla ptaków (szczególnie latem).

4. Powinniśmy również nie zapominać o ptakach. Wystarczy zasadzić krzewy czy drzewa, co będzie swoistym zaproszeniem dla skrzydlatych stworzeń. Podczas urządzania ogródka czy działki powinniśmy pamiętać o ptaszkach, które odwiedzają je podczas chłodnych dni (zima). Najlepiej posadzić wiosną krzewy, które mają owoce do zimy, czyli przykładowo głóg czy rokitnik. Pamiętajmy również o ptakach, które mogą się schronić w dziuplach starych drzew (nie wycinajmy ich).

5. Dla szukających schronienia owadów czy ssaków (jeże) możemy pozostawić kilka klocków z drewna w spokojnej części ogrodu. Może stanie się to miejsce ich domem.

6. Powinniśmy również oszczędzać wodę wodociągową. Można przykładowo postawić beczkę na trenie ogrodu gdzie będzie zbierać się woda z deszczu. Można nią później podlewać rośliny w upalne dni.

7. Alternatywnym sposobem na pozyskiwanie energii jest założenie na dachu baterii słonecznych. Zgromadzona energia może służyć do ogrzewania mieszkania i jest znacznie bardziej ekologiczna od standardowych form pozyskiwania energii.

Naturalne źródła energii, czyli jednoczesne pozyskiwanie energii i ochrona środowiska

 •   WODA

Ten typ energii uzyskujemy dzięki siłowniom wodnym. Stanowi on 5% całej światowej używanej energii. W naszym kraju działa ok. 127 hydroelektrowni dużych i ok. 300 małych. Zaletą energii wodnej jest to, iż:

 •   Można ją przetworzyć na energię elektryczną;
 •   może zostać wykorzystana do  napędzania maszyn;
 •   Jest tańsza od energii spalania paliw kopalnych i energii jądrowej;
 •   Ze względu na korzyści finansowe (niskie ceny elektryczności) przyciąga przemył;
 •   Sprzyja środowisku w większym stopniu niż tradycyjne źródła energii;
 •   Uniezależnia państwo od zagranicznych dostaw energii;
 •   Sprzyja rekreacji;
 •   Zwiększa ochronę przeciwpożarową.
 •   ENERGIA WIATRU

Wiatr niesie ze sobą ogromną energię, którą przetwarza się na prąd elektryczny. Służą do tego siłownie wiatrowe, które mogą pracować indywidualnie lub są połączone z siecią elektromagnetyczną, do której płynie prąd. Siłownie indywidualne pracują na potrzeby domków jednorodzinnych, pojedynczych zakładów przemysłowych czy gospodarstw rolnych. Energia wiatru ma różnorodne zastosowanie:

 •   Można ją przetworzyć na energię elektryczną;
 •   Energia wiatru jest odnawialnym, niewyczerpywalnym i niezanieczyszczającym środowisko źródłem energii;
 •   Umożliwia zasilanie miejsc trudno dostępnych;
 •   Umożliwia aktywizację terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach;
 •   Jest pomocna w rolnictwie i zabiegach ochrony środowiska. Zaspokaja zapotrzebowanie energii potrzebnej do nawadniania pól, jak i działań rekultywacyjnych terenów zdegradowanych. Jest wykorzystywana do nawadniania zbiorników;
 •   Może posłużyć do oświetlania pomieszczeń i innych czynności domowych, a także zakładowych.
 •   ENERGIA SŁONECZNA

Przetwarza się ją w specjalnie skonstruowanych kolektorach typu wodnego lub powietrznego w ciepło, które wykorzystuje się do:

 •   Ogrzewania budynków różnego rodzaju (w tym szkół i zakładów produkcyjnych);
 •   Ogrzewania wody na potrzeby gospodarstw domowych i rolnych, basenów i zakładów przemysłowych;
 •   Suszenia zbóż, nasion, owoców, tytoniu, ziół i grzybów.

Ten rodzaj energii można przekształcić również w energię elektryczną. Robi się to przy pomocy ogniw fotowoltaicznych. Przykładowo znalazły one zastosowanie w kalkulatorach, radiach, zegarkach, a także w przenośnych telewizorach, na obszarach wolnostojących, gdzie nie dociera sieć elektryczna. Zastosowanie tej energii cieszy się powodzeniem w automatycznych urządzeniach typu telefon awaryjny przy drogach, boja nawigacyjna, na stacjach meteorologiczne czy też latarniach morskich, które działają w oparciu o energię słońca. Obecnie zabiega się o wykorzystanie energii ogniw fotowoltaicznych.

 •   ENERGIA FAL

Podstawą tej energii jest grawitacja. Natomiast źródłem są fale powstające na morzach, oceanach. Ogromne fale oceaniczne posiadają bardzo duże zasoby energii, ale problemem jest sposób efektywnego pozyskiwania tej energii. Prowadzone są różnego rodzaju doświadczenia, których efektem są kolejne rozwiązania. Przykładowo można opisać doświadczenie, w którym pływak (urządzenie) przemieszcza się, zgodnie w ruchem powierzchni wody, w górę, a później w dół. Poprzez ten ruch zostaje napędzona pompa, przez którą przedostaje się woda pod dużym ciśnieniem na turbinę. W ten sposób zostaje zasilony generator. W ostatnich latach energię fal zaczęto wykorzystywać w Szkocji, dokładniej na Islay, czyli wyspie. Elektrownia posiada moc całkowitą, która jest równa 180 kW. Jej działanie oparte jest na słupie wody, który oscyluje w górę i w dół. Do połowy zanurzona komora, jest otwarta od dołu, gdzie wpływa woda. Powyżej wypełnia ja powietrze. Kiedy pojawia się fala, słup wody automatycznie podnosi się, w efekcie czego powietrze przepływa w kierunku wewnętrznym i zewnętrznym komory. Następnie przez powietrze zostaje napędzona turbina, która łączy się z generatorem.

 •   ENERGIA GEOTERMALNA

Ten rodzaj energii niosą ze sobą gejzery oraz gorące skały. W przypadku gejzerów energię niosą erupcje pary lub bardzo gorącej wody wydostającej się z wnętrza Ziemi. Natomiast w celu uzyskania energii gorących skał potrzebne są nawiercone w skale otwory, którymi do jej wnętrza wtłacza się zimną wodę, by następnie wypompować gorącą. Takie źródła idą w parze z anomaliami geologicznymi. Te z energii geotermalnych, których potencjał temperaturowy jest wysoki mogą zostać wykorzystane do produkcji prądu elektrycznego, natomiast te o niższym potencjale służą do ogrzewania, np. pomieszczeń. Gejzery znalazły zastosowanie przy napędzaniu turbin typu parowego (w sposób pośredni lub bezpośredni). Agresywny gaz, który wydobywa się razem z gorącą wodą oraz parą wodną opada na łopatki turbin. Wymusza to stosowanie specjalnych wymienników cierpła, co komplikuje, a także pogarsza efektywność obiegu ciepła.

 •   ENERGIA BIOMASY

Definicja biomasy (w ekologii) jest rozumiana jako całkowitą materię organiczną, która tworzy organizmy żywe, zarówno rośliny, jak i zwierzęta.

Wykorzystanie biomasy na potrzeby energetyki polega na bezpośrednim spalaniu odpadków roślinnych, odpadów drewnianych, słomy, a także specjalnie hodowanych roślin energetycznych. Przed spalaniem tych organicznych produktów wcześniej się je brykietuje lub granuluje. Przetworzona biomasa może być dodawana mieszana z paliwami płynnymi, którymi napędza się silniki spalinowe.

 •   ENERGIA BIOGAZÓW

Źródłem tej energii jest gaz, który powstaje podczas procesu fermentacji, czyli beztlenowego rozkładu materii organicznej. Uczestniczą w nim głównie bakterie metanowe. Po kolejnym procesie, którym jest uzdatnianie, głównym składnikiem jest metan, którego zawartość wynosi około 65% oraz dwutlenek węgla. Podczas spalania osiąga wartość opałową równą 20 tysięcy kJ na m^3. Biogaz można stosować do ogrzewania czy oświetlania, a także napędu silników. Sucha masa organiczna, która wazy 1 kg daje ostatecznie od 0,25 do 0,6 m^3 biogazu. Reszta, która pozostaje po procesie fermentacji służy głównie jako nawóz.

Powinniśmy pamiętać o akcjach, których celem jest ochrona środowiska

 1. Dzień bez samochodu.

Tego dnia możemy pomóc zarówno naturze, jak i korzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. Wyniki badań, które zostały przeprowadzone na całej kuli Ziemskiej, jednoznacznie stwierdzają, że ilość osób, który umarły ze względu na spaliny samochodowe jest znacznie większa od ilości osób, które zginęły w wypadkach. WHO oraz Włoska Narodowa Agencja Ochrony Środowiska (Włochy) udowodniły, że spaliny pochodzące z samochodów stają się przyczyną śmierci nawet 4,7% ludzi, którzy ukończyli 30 lat, a także wywołują nawet 30% różnych chorób układu oddechowego, które dotyczą dzieci nie mające 15 lat. Uniwersytet w Bazylei, na podstawie przeprowadzonych badań dowiódł, że około 20 tyś. mieszkańców Francji, Szwajcarii oraz Austrii umiera z powodu spalin samochodowych. Ta liczba jest dużo większa od ilości ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Spaliny i inne zanieczyszczenia, które pochodzą z ruchu drogowego lokalizują się w głównej mierze w powietrzu. Mają one ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka i innych organizmów żywych. Ich oddziaływanie jest uzależnione od składu substancji, która dostaje się do naszego organizmu oraz od stężenia tej substancji. Skład wdychanych substancji najczęściej nie jest porosty do zidentyfikowania i należy przeprowadzać odpowiednie analizy w laboratorium. Czasami skutki przebywania w bardzo zanieczyszczonym miejscu i kiedy zachodzi reakcja miedzy związkami chemicznymi, a organizmem ujawniają się natychmiast albo po kilku dniach. Przykładowo:

  • Tlenek węgla – po przedostaniu się do organizmu, zaczyna łączyć się z erytrocytami (czerwone krwinki). Objawami mogą być problemy oddechowe i sercowe, a także bóle głowy oraz zawroty, czasami także towarzyszą temu wymioty i zaburzenia wzroku;
  • Tlenek azotu – wpływa negatywnie na drogi oddechowe, które podrażnia, a także osłabia odporność. Ma również znaczenie przy astmie, ponieważ może przyczynić się do częstszych ataków. Dla dzieci istnieje większe ryzyko zachorowań płuc;
  • Węglowodory – przyczyniają się do chorób dróg oddechowych, powodując podrażnienia, źle wpływają na wzrok, czasami są rakotwórcze;
  • Związki ołowiu – jeżeli występują w dużym stężeniu to mogą powodować skomplikowane zaburzenia neurologiczne. Niekorzystnie wpływają na wzrok, nerki i mogą być przyczyną anemii. Jednak wzrastająca popularność benzyny bezołowiowej wpływa na zmniejszenie stężenie związków ołowiu w powietrzu;
  • Ozon – zakłóca funkcje oddechowe, a także negatywnie wpływa na oczy oraz płuca (w szczególności u dzieci). Przyczynia się do występowania częstszych objawów astmy czy dolegliwości serca;
  • Benzen – bardzo szkodliwy, rakotwórczy, również niekorzystnie oddziałują na układ nerwowy;
  •  Drobiny pyłów – pełnią głównie rolę transportu dla zanieczyszczeń węglowodorowych do organizmu (śluzówka nosa czy płuca). W szczególności źle wpływa na osoby z astmą i z dolegliwościami serca.

Jednym ze sposobów zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sadzenie roślinności, zapobiec szczególności drzew, na skrajach dróg.

 1. Sprzątanie świata.

Clean up the world to akcja, która jest organizowana na całej kuli Ziemskiej. W Polsce również każdego roku odbywa się dzień sprzątania świata. We wrześniu możemy obserwować dokładne sprzątanie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego okolic. W tej akcji uczestniczy bardzo dużo ludzi, również uczestniczą w niej służby terenowe tego parku. W towarzystwie młodzieży przywracają czystość na poszczególnych częściach ochronnych.

Przy okazji, warto wspomnieć o dość poważnym problemie jakim jest zaśmiecanie środowiska. Należy również wspomnieć o selektywnej zbiórce śmieci, która ułatwia ich usuwanie.

Wracając do akcji „Clean up the world” należy również zwrócić uwagę na współprace nawiązaną z Osowieckim Towarzystwem Fortyfikacyjnym, której celem jest sprzątanie Biebrzy. Uczestniczą w tym płetwonurkowie, a także grupy harcerskie.

W szkołach są bardzo często organizowane apele, które powinny uświadamiać młodzieży jak ważne jest środowisko dla naszego życia i obowiązek człowieka do dbania o otaczającą nas przyrodę. Na terenie niektórych miast szkoły uczestniczą również czynnie w „dniu sprzątania świata”. Każda klasa ma obowiązek wysprzątania określonego obszaru.

NAWOZY SZTUCZNE

Związkami bardzo niebezpiecznymi dla gleby są azotany. Ich źródłem jest przede wszystkim rolnictwo, a konkretnie stosowane w nim nawozy sztuczne. Roślina wchłania tylko 50% stosowanego nawozu. Reszta przedostaje się do gleby i wód gruntowych, bezpośrednio im szkodząc. Azotany mogą się dostawać do gleby także ze ściekami i lub z zanieczyszczonej atmosfery. Azotany mają bezpośredni wpływ na rośliny:

- opóźniają ich dojrzewanie

- zmniejszają odporność na patogeny

- dają początek kancerogennym i teratogennych nitrozoamin

- zwiększają fitotoksyczność

- powodują niedobór miedzi w organizmie roślinnym

Nie tylko roślina ponosi konsekwencje, także człowiek i zwierzęta, które ją spożywają są narażone na jej negatywne działanie.

Żyzność gleby zostaje poważnie naruszona w wyniku działania nawozów i zanieczyszczeń, które bezpośrednio zmniejszają jej poziom akumulacyjny i naruszają próchnicę. Jak wiemy próchnica jest miejscem w glebie, w którym gromadzą się minerały i związki organiczne tak istotne dla właściwości gleby. Wpływając negatywnie na próchnice zmniejszamy jej ilość i jakość, zakwaszamy ją, a wapń, magnez, czy potas (kationy zasadowe) w niej zawarte są wymywane. Gleba zostaje zdegradowana, a jej stopień bonitacji (żyzności) obniżony. Wszelkie zabiegi rolnicze począwszy od stosowania nawozów sztucznych, a skończywszy na pestycydach, działają degradująco na glebę i ogólnie na środowisko.