1. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. - Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.

2. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.

3. Morgenstunde hat Gold im Munde. - Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

4. Vögel, die am Morgen singen, fängt am Abend die Katze. - Ptaki, które rano śpiewają wieczorem złapie kot. (Nie chwal dnia przed zachodem słońca)

5. Wo gehobelt wird, da fallen Spane. - Gdzie się drwa rąbie, tam wióry lecą.

6. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. - Do odważnych świat należy.

7. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. - Póty dzban wodę nosi, póki ucho mu się nie urwie.

8. Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

9. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. - Czego nie wiem, o to mnie głowa nie boli.

10. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. - Kto ma troski, ma też likier. (W dnie kieliszka wszystko znika)

11. Wo kein Klager ist, ist auch kein Richter. - Gdzie nie ma adwokata, nie ma też sędziego.

12. Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu. - Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.

13. Der dummste Bauer hat die größten Kartoffeln. - Głupi ma zawsze szczęście.

14. Den Letzten beißen die Hunde. - Ostatnich gryzą psy.

15. Alte Liebe rostet nicht. - Stara miłość nie rdzewieje.

16. Das Lüge hat kurze Beine. - Kłamstwo ma krótkie nogi.

17. Wissen ist Macht.- Wiedza to potęga.

18. Man soll die Katze nicht im Sack kaufen. - Nie kupuj kota w worku.

19. Liebe macht blind. - Miłość czyni ślepym.

20. Mit Speck fängt man Mäuse. - Myszy łapie się na boczek.