• PASSIVE VOICE - STRONA BIERNA - w stronie biernej najważniejsze jest to, że to nie podmiot wykonuje czynność, a czynność jest wykonywana na podmiocie.

Tom has been taken to the hospital.

This castel was built in 1587.

Her car has been stolen.

The telephone was invented in 1876.

 • w stronie biernej czasownik główny zawsze jest w III formie (Past Participle); pojawia siś dodatkowe słówko TO BE, którego forma zmienia się w zależności od użytego w zdaniu czasu

He was shown the way.

Her books have been sold.

Breakfast is being served.

The house has been cleaned.

 • kiedy używamy strony biernej nie jest istotne kto lub co spowodowało daną czynność, akcję; lecz jeśli chcemy powiedzieć kto lub co jest sprawcą używamy słówka BY.

The house has been cleaned by mother.

Breakfast is being served by waiter.

This castel was built in 1587 by local prince.

Tom has been taken to the hospital by ambulance.

Oto przykładowe zdania w stronie czynnej i biernej w różnych czasach:

 1. Present Simple

Mum cleans the house.

The house is cleaned by mum.

 1. Present Continuous

Mum is cleaning the house.

The house is being cleaned by mum.

 1. Present Perfect

Mum has cleaned the house.

The house has been cleaned by mum.

 1. Past Simple

Mum cleaned the house.

The house was cleaned by mum.

 1. Past Continuous

Mum was cleaning the house.

The house was being cleaned by mum.

 1. Past Perfect

Mum had cleaned the house.

The house had been cleaned by mum.

 1. Future Simple

Mum will clean the house.

The house will be cleaned by mum.

 1. Future Perfect

Mum will have the house cleaned.

The house will have been cleaned by mum.

 1. Future in the Past

Mum would clean the house.

The house would be cleaned by mum.

 1. Future Perfect in the Past

Mum would have the house cleaned.

The house would have been cleaned by mum.

Inne przykłady strony biernej:

 • Tom will be taken to the prison. - Tomek zostanie zabrany do więzienia.
 • Tom was taken to the prison. - Tomka zabrali do więzienia.
 • Mrs. Smith is being taken to the hospital - Pani Smith jest właśnie zabierana do szpitala.
 • I was robbed of my wallet yesterday - Wczoraj okradziono mnie z portfela
 • Her car has been stolen - Jej samochód został ukradziony.
 • Has her car been stolen? - Czy jej samochód został ukradziony?
 • She was invited to the wedding. - Została zaproszona na wesele.
 • Was she invited to the wedding? - Czy ona została zaproszona na wesele?
 • I was thinking that Mrs. Smith would not have been invited. - Myślałem, że Pani Smith nie będzie zaproszona.
 • Has my package been sent? - Czy wysłano moją paczkę?
 • Everything was finished by 5 o'clock - wszystko było skończone do godziny 5.
 • Your hat has been lost by Tom. Has it been found yet? - Twoja czapka została zgubiona przez Tomka, Czy już została odnaleziona?
 • Why was my book touched? - czemu moja książka była ruszana?
 • Nothing was touched by me. - nic nie było ruszane przeze mnie.
 • The Germans bombed Warsaw in 1939 - Niemcy zbombardowali Warszawę w 1939.
 • The police has been looking for him for two months. - Policja szukala go przez dwa miesiące.
 • His house has been already built. - Jego dom został już wybudowany.
 • They weren't taught English at school. - Nie uczono ich Angielskiego w szkole.

He was taken to the hospital by ambulance.

He was shown the way by two people.

He has been killed by the murderer.

Podsumujmy jeszcze raz:

  • Strony biernej - Passive voice - używamy kiedy ważniejsza jest czynność od osoby, która tę czynność spowodowała:

He was taken to the hospital - on został zabrany do szpitala, nie interesuje nas kto go zabrał do szpitala ale to, że coś wydarzyło i że został zabrany do szpitala

  • Kiedy jednak chcemy powiedzieć o sprawcy czynności, użyjemy słówka BY:

He was taken to the hospital by ambulance. - chcemy powiedzieć i to, że został zabrany do szpitala, i to, że zabrała go karetka; w takich przypadkach uzyjemy słówka BY

  • Strony biernej - Passive voice - używamy również w różnego rodzaju raportach, nagłówkach, gazetach, artykułach itp. kiedy interesuje nas sam fakt dokonania jakiejś czynności

The murderer was found! - Morderca znaleziony!

  • Stronę bierną - Passive voice - tworzymy przez dodanie słówka TO BE, któro ulega odmianie w różnych czasach, np.

Am, is, are, was, were, have been, will be, being, would be

Obok słówka pomocniczego TO BE używamy formy Past Participle, czyli czasownika w III formie:

Called, brought, thought, phoned

 • Po czasownikach takich jak: hear, help, make, see wstawiamy tak zwany Full Infinitive - czyli po każdym z tych wyrazów wstawimy TO

He was seen to help the woman.

THE END

Warto nauczyć się strony biernej ponieważ jest ona powszechnie używana w języku angielskim!!!!!!