Do czynienia za stroną bierną (passive voice) mamy do czynienia kiedy podmiot w zdaniu jest pasywny czyli bierny a nie aktywny np:

TOMEK PRZEMYCAŁ KASETY. - strona czynna

KASETY BYŁY PRZEMYCANE. - strona bierna - w zdaniu nie ma wykonywanej czynności.

Czasownik główny w stronie biernej będzie zawsze występował w tej samej formie np.: był zbudowany, był przemycany, będzie budowany itp. W języku angielskim w stronie biernej podobnie jak w j. polskim zawsze będzie występował czasownik główny w trzeciej formie i zawsze wystąpi czasownik posiłkowy "TO BE" w formie odpowiedniej dla danego czasu.

TO BE + PAST PARTICIPLE

CZAS

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

Present Simple

Tom kisses Linda.

Linda is kissed by Tom.

Past Simple

Tom kissed Linda.

Linda was kissed by Tom.

Future Simple

Tom will kiss Linda.

Linda will be kissed by Tom.

Present Perfect

Tom has kissed Linda.

Linda has been kissed by Tom.

Present Continuous

Tom is kissing Linda.

Linda is being kissed by Tom.

Past Continuous

Tom was kissing Linda

Linda was being kissed by Tom.

Past Perfect

Tom had kissed Linda.

Linda had been kissed by Tom.

Future Perfect

Tom will have kissed Linda.

Linda will have been kissed by Tom.

Future in the Past

Tom would kiss Linda.

Linda would be kissed by Tom.

Future Perfect in the Past

Tom would have kissed Linda.

Linda would have been kissed by Tom.

CZASOWNIKI MODALNE

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

I can make it.

It can be made.

I could make it.

It could be made.

I might make it.

It might be made.

I may make it.

It may be made.

I would make it.

It would be made.

I shall make it.

It shall be made.

I should make it.

It should be made.

I ought to make it.

It ought to be made.

I have to make it.

It have to be made.

I must make it.

It must be made.