Kiedy używamy czasu Future Simple?

Czasu Future Simple używamy w przypadkach, kiedy mówimy o:

- wydarzeniach przyszłych i potwierdzonych, np.:

The sun will set at 8.00 p.m. today.

- wydarzeniach prawdopodobnych lub naszych prognozach, np.:

Kate and John will be at home on time.

- naszych zamiarach,np.:

When Kate retires, I'll probably help her at home.

- propozycji pomocy, np.:

Someone is knocking on the door. I'll open it.

Jak tworzymy czas Future Simple?

Czasownik nie ulega zmianie. Natomiast przed czasownikiem wstawiamy "will" lub "stall", np.:

I shall wait. We shall wait.

You will wait. You will wait.

He/ She/ It will wait. They will wait.

Cały schemat wygląda następująco:

will + bezokolicznik

np.: She is so tired, so she will go for a walk.

The door is open. I will close it.

Jak tworzymy pytania i przeczenia?

Pytania tworzymy na zasadzie inwersji. Proste pytania tworzymy od postawienia "will", a potem wstawiamy osobę (I/swe/we/they), następnie bezokolicznik (go/do/sing/eat/write) i końcówkę zdania, np.:

Will you help me washing the plates?

Will you close the door, please? It's raining outside.

Will she go to the cinema with us?

W przeczeniach konstrukcja zostaje taka sama, dodajemy tylko "not" (will + not = won't), np.:

I want to give him a piece of advice, but he won't listen.

She won't probably visit her sister this year.

I won't read this book, because it is for me too difficult.

Kiedy używa się "will"?

Podane zostaną wyrazy, przy których prawie zawsze stosujemy "will":

probably She'll probably come home late today.

She expect she hasn't seen her mother for a month. Her mother will call her soon.

(I'm) sure Don't worry about the results of your test. I'm sure you will pass it.

(I) think Does she think that Kate will like the gift I have bought her?

(I) don't think I don't think she will do it properly.

I wonder I wonder what he will tell me tomorrow.

The Future Continuous Tense

Kiedy używamy czasu Future Continuous?

Ten czas używamy w celu opisania:

- wydarzeń, które będziemy wykonywać w określonym czasie w przyszłości, np.:

This time next week, I'll be going to London.

- przyszłych lub spodziewanych tendencji, np.:

In the 23rd century, we will be flaying to the Moon.

- zapytania kierowane do innej osoby o jej plany, szczególnie, gdy chcemy, aby dana osoba zrobiła coś dla nas, np.:

Will he be using his car this week?

No, he won't. Would you like to borrow it?

Jak tworzymy czas Future Continuous?

Czas tworzy się w ten oto sposób:

Will + be + bezokolicznik -ing

np.: Is it OK if I visit you at 9.00 p.m.?

No, it isn't. I'll be doing my homework then. Please, could you come earlier?

Jak tworzymy pytania i przeczenia?

W prostych pytaniach stosujemy inwersję, np.:

Will she be visiting him at this time on Sunday?

Will you be walking next to the post office if you're out?

Will he be going to France at that time next week?

Zaprzeczenie powstaje przez dodanie "not" (will + not = won't), np.:

No. I won't be going to the party tonight because I'm ill.

No. I won't be going next to the post office. I'm going to the nearest shop.

No. I won't be going to France.

The Future Perfect Tense

Kiedy używamy czasu Future Perfect?

Czas ten używany jest w celu:

- opisania czynności i sytuacji, które zakończą się w określonym czasie w przyszłości, np.:

Jack's football match finishes at 9 p.m. After this time today the match will have been finished.

You're late. The concert will already have begun by the time you get there.

By the end of the year 2007, I'll have graduated my high school and started college.

Jak tworzymy czas Future Perfect?

Czas ten tworzy się w ten sposoby:

Will + have + past participle

np.: Call me at 9 p.m. The movie will have ended by then.

I am spending a lot of money. If I continue doing this, I will have spent all my money and won't go anywhere during holiday.

Jak tworzy się pytania i przeczenia?

Pytania tworzy się poprzez inwersję, np.:

They got married 26 years ago.

This year they will have been married for over 26 years.

How long will they have been married this year?

Przeczenia uzyskuje się po dołączeniu "not" do "will" (will + not = won't).

The Future Perfect Continuous Tense

Kiedy używamy czasu Future Perfect Continuous?

Czas ten używany jest, gdy:

- opisujemy trwające przez jakiś czas, zdarzenie następujące w przyszłości, np.:

On Sunday I'll have been living there for four years.

Jak tworzymy czas Future Perfect Continuous?

Future Perfect Continuous tworzymy według tego schematu:

will + have been + bezokolicznik -ing

Czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous są niezwykle rzadko używane w mowie codziennej. Spotyka się je głównie w literaturze.