Zanim zaczniemy przerabiać czasy należy pamiętać:

1. Jakie są osoby:

liczba pojedyńcza;                                          liczba mnoga;

I -ja                                                                          We -my

You -ty                                                                   You -wy

He -on    She-ona     It -ono                         They -oni,one

2. Co to jest czasownik to be oraz  jak go zastosujemy w twierdzeniach i przeczeniach  przy osbie:

liczba pojedyńcza;                                                          liczba mnoga;

                              Przeczenie                                                                            Przecznie  

I am------>I am not                                                                  We are------->We aren't

You are----->You aren't                                                        You are------>You aren't

He/She/It is-------->He/She/It isn't                               They are-------->They aren't

Należy pamiętaż że osoba z czasownikiem to be tłumaczymy:

Ja jestem, ty jesteś, on/ona/ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni/one są

tak samo przecznie:

ja nie jestem, ty nie jesteś..........