Budowa zdania w czasie Present Simple:

Osoba+czasownik w formie podstawowej

UWAGA!  W trzeciej osobie (he/she/it) należy do zasownika w formie osobowej dodać końcówkę -s lub -es.

np. I go to the cinema once a week-chodzędo kina raz w tygodniu lub He drinks milk twice a day-on pije mleko dwa razy dziennie.

Budowa przeczenia w czasie Present Simple:

Osoba+don't(w pierwszej i drugiej osobie liczby pojedynczej oraz we wszystkich osobach liczby mnogiej)/doesn't(w trzeciej osobie liczby pojedyńczej)

np.I don't go to the cinema once a week, He doesn't drink milk twice a day.

Budowa pytania w czasie Present Simple:

Do/Does+osoba

np. Do I go to the cinema once a week? Does he drink milk twice a day?