widownia - audience

rozrywka - entertainment

arcydzieło - masterpiece

recenzcja - rewiev

widz - viewer

muzyka poważna - classic music

sala koncertowa - concert hall

muzyka wytwórni nie zależnych

indie music

tekst piosenki - lirycs

rozdział - chapter

zatytułowany / pod tytułem

entitled

baśń - fairy tale

belerystyka/ literatura piekna

fiction

literatura faktu

non-fiction

powieśćnovel

wierszpoem

poezja - poetry

tom - volume

pisarz - writer

projektowac - design

rysunek - drawing

wystawa - exhibition

ekspresjonizmexpressionism

sztuka nowoczesna-modern art

obrazpainting

rzeźba - sculpture

autoportret - self-portrait

oklaskiwać - applaud

kasa biletowa - box office

przedstawienie-performance

teatr-theatr

film akcji - action film

reżyserować - direct

film doumentalny documentary

grać role - role of sb

filmować - shoot

ścieżka dźwiękowa-sound track

napisy - subtitles

(nie)wiarygodny - (un)belivable

świetny - brillant/excellent

(nie)konwencjonalny 

(un)conventional

okropny - disgusting

przerażający - scary

głeboki/treściwy - meaningful

kiepski - poor

spektakularny - spectacular

pasjonujący - thrilling/exciting

wzruszający - touching

pełen przemocy - violent

audycja - broadcast

krzyzówka - crossword

odcinek - episode

plotki - gossip

dziennikarz - journalist

wiadomości  - news

gazeta - newspaper

brukowiec - tabloid

rozgrywać się  w 

be set in

w tle - in the background

na pierwszym planie

in the foreground

mieć sens - make sense

polecać coś komuś

recommended sth to sb

wart zobaczenia/

przeczytania

worth seeing/reading

charakter pisma

handwritting

myśleć twórczo/kreatywnie

think outside the box