Present Continuous opisuje czynność, która jest w tej chwili wykonywana.

Budowa zdania:

Osoba+to be+(czasownik+ing) np.

Tom is writing a letter.   We are waiting for a taxi.

 -e na końcu czasownika znika dodajemy tylko ing np. make-->making

 czasowniki kończące się na -ie zmieniają pisownię z -ie na -y np. die-->dying

Zdanie przeczące:

Osoba+to be (przecznie)+(czasownik+ing) np.

Tom isn't writing a letter.  We aren't wainting for taxi.

Pytania:

to be +osoba+(czasownik+ing) np.

Is Tom writing a letter?  Are We wainting for taxi?

Krótkie odbowiedzi:

Yes, I am/You are/He is/She is/It is/ We are/They are

No, I am not/You aren't/He isn't/She isn't/It isn't/we aren't/They aren't