Komunikacja polityczna – typ komunikacji społecznej, między podmiotami politycznymi. Służy władzy, współpracy, rywalizacji, kontroli.

Może być:

  • elitarna
  • hegemoniczna (komunikaty jednokierunkowe)
  • petycyjna (od rządzonych do rządzących)
  • asocjacyjna (stowarzyszeniowa - obywatele komunikują się między sobą)

Kultura polityczna:

  • zaściankowa (komunikacja na niewielkim poziomie)
  • poddańcza (gdy dominuje hegemonia)
  • uczestnicząca  (elitarna)

Liberalna teoria prasy:

  • prasa to czwarta władza
  • ma przynosić zyski

---->

Teoria społecznej odpowiedzialności – media troszczą się o zachowanie finansowej autonomii. (Muszą więc zarabiać, więc często są przekupywane).