METAN CH4 GAZ

ETAN C2H6 GAZ

PROPAN C3H8 GAZ

BUTAN C4H10 GAZ

PENTAN C5H12 CIECZ

HEKSAN C6H14 CIECZ

HEPTAN C7H16 CIECZ

OKTAN C8H18 CIECZ

NONAN C9H20 CIECZ

DEKAN C10H22 CIECZ

Ciała stałe są w alkanach od 17 atomów węgla ;)