Pojęciem prasa określa się szereg wydawnictw ukazujących się cyklicznie i w zależności od częstości ukazywania się dzieli się na dzienniki, tygodniki i kwartalniki. Prasa codzienna stara się ukazywać czytelnikom jak najbardziej obiektywnie i bezstronne odzwierciedlenie rzeczywistości. Prasa jest jednym ze starszych sposobów przekazywania informacji, jaki wymyślili ludzie. Już kilka stuleci temu społeczność dowiadywała się z gazet o wydarzeniach w mieście i na świecie. Nie jest to obecnie najszybszy środek masowego przekazu, jeśli porównamy ją z telewizją, Internetem czy radiem, jednak stanowi bardzo dobre źródło informacji z najróżniejszych dziedzin życia oraz o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie.

Prasa dzieli się ze względu na grupę docelową, dla której jest przeznaczona. Można ją podzielić na prasę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kryterium podziału czytelników może być również ich płeć. Wśród prasowych ofert znajdują się czasopisma dla dziewcząt i kobiet, chłopców i mężczyzn. Kryteria te nie mają tak powszechnego zastosowania, ponieważ zdecydowana większość prasy skierowana jest do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Zawarta w prasowych artykułach treść uzależniona jest od grupy czytelników, do jakich jest skierowana.

Na rynku dostępny jest szereg czasopism tematycznych, jak na przykład o wędkarstwie lub pielęgnacji roślin, skąd można czerpać wiedzę na temat rozmaitych spraw, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, mamy więc okazję do poszerzenia naszych horyzontów. Artykuły prasowe mogą zawierać bardzo przydatne i praktyczne treści, ale najbardziej pożyteczne wydają mi się dzienniki, gdyż pozwalają zachować orientację w sprawach krajowych i zagranicznych. Dzienniki dostarczają najlepszych informacji i dlatego są szczególnie cenione, przez zainteresowanych sprawami gospodarczo-ekonomicznymi i politycznymi kraju i świata. Wydaje się, że codzienne gazety starają się, jak najbardziej obiektywnie oddać obraz rzeczywistości, ponieważ mają na celu jak najlepsze poinformowanie czytelników o zaistniałych wydarzeniach czy to lokalnych, czy to globalnych. Niemniej zdarzają się między wierszami wplecione w treść artykułów szorstkie bądź ironiczne komentarze złośliwych dziennikarzy. Zazwyczaj wiarygodność treści zawartych w artykułach prasowych jest bardzo duża, niewykluczone jednak, że jakiś mało profesjonalny dziennikarz będzie starał się chciał narzucić swój własny, subiektywny punkt widzenia. Jednak ogólnie rzecz biorąc prasa przekazuje czytelnikom najwierniejszy obraz rzeczywistości i faktyczny przebieg wydarzeń. Zadaniem prasy jest przekazywanie jak największej liczby informacji o otaczającym świecie.