• Wypoczynek czynny i bierny
  • Higiena osobista
  • Brak nałogów
  • Aktywność ruchowa
  • Odpowiedni ubiór
  • Prawidłowe żywienie
  • Pozytywne nastawienie
  • Regularne badanie się u lekarza