Każdy z nas co jakiś czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich wytyczna sobie jakiś cel. Czasem jest on raczej nieosiągalny i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że nie ma sensu dalej się męczyć. Są jednak takie sprawy, rzeczy, ludzie, z których rezygnować nie chcemy, a zdobycie, czy dotarcie do nich uznajemy za sprawę priorytetową.

W dążeniu do upragnionych celów najczęściej pomagają nam lub przeszkadzają cechy charakteru i osobowość. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy z nas odpowiedział sobie szczerze na dwa pytania: "Jaki jestem?" i "Co naprawdę chcę osiągnąć?". Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego stresu, a przy okazji uchronimy się od rozczarowań, które potrafią być bardzo bolesne. Istotne jest również odpowiednie przeanalizowanie odpowiedzi, które pokażą nam, jak trudna (bądź łatwa) droga przed nami. Przez to będziemy mogli obiektywnie ocenić nasze możliwości i cele, które chcemy osiągnąć.

Wielu młodych ludzi miewa problemy z określeniem celu swojego życia. W dojściu do tego mogą pomóc nam kolejne trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
pytania: jacy chcemy być, co chcemy zdobyć, co chcemy znaczyć w społeczeństwie. Ważną rzeczą jest także to, by umieć oddzielić plany i cele zawodowe od prywatnych i osobistych marzeń, które niejednokrotnie zamazują nam obraz. Nieraz zdarza się też tak, iż chwilowe fascynacje odciągają nas od wymarzonego celu na tyle mocno, że stanie się on jedynie złudzeniem. Dlatego bardzo istotne jest to, by podporządkować życiei wszelką naszą aktywność temu, co uznamy za kluczowe. Dzięki temu to, co osiągniemy będzie takie, jakie w naszych planach czy marzeniach lub bardzo do tego podobne.

Niestety zdarza się nam wybierać cele nierealne lub takie, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć ze względu na brak odpowiednich predyspozycji psychicznych lub fizycznych. Oczywiste jest, że osoby, które mają klaustrofobię raczej nie przełamią swojego strachu i nie zostaną grotołazami, natomiast ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum z poważnymi wadami wzroku nie mogą być lotnikami.

Czasami jest tak, że nasz wymarzony cel to określony zawód, który da nam odpowiednie środki do życia. Tutaj też powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić, czy zawód, który sobie wymarzyliśmy zgadza się z naszymi przekonaniami i cechami charakteru. Wydaje mi się, iż człowiek nieśmiały, mający problem z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi, nie powinien myśleć o tym, by być dziennikarzem; sędzią powinien być ten, kto ma bardzo mocne poczucie sprawiedliwości, natomiast lekarzem nie może być osoba, która boi się widoku krwi.

Nie znaczy to oczywiście, że nie ma takich cech, którymi powinni odznaczać się ci wszyscy, którzy chcą coś w życiu osiągnąć. Niestety niekiedy jest tak, że przez głupotę, złe środowisko, niewłaściwe wychowanie, czy chwilowe mrzonki, tracimy to, co pomogłoby nam w osiągnięciu celów.

Najważniejszą taką cechą jest wiara we własne siły oraz wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Osoby, którym naprawdę zależy na spełnieniu marzeń zrobią wszystko, co im w tym pomoże, niejednokrotnie rezygnując z rozrywki i przyjemności. Wiedzą bowiem, że wyrzeczenia są koniecznym elementem spełniania marzeń. Wszyscy, którzy chcą osiągnąć cel, muszą być ludźmi samodzielnymi - podejmującymi decyzje, uczącymi się i pracującymi, gdyż dzięki temu będą mogli wykazać się i sprawdzić. Oczywiście ważną cechą są także zdolności dyplomatyczne oraz rozwaga, które pomogą nam uniknąć wielu problemów, które możemy ściągnąć na siebie przez nierozważne zachowanie. Natomiast człowiek, który nie ma ambicji, raczej niczego nie osiągnie, ponieważ ambicja wyzwala w nas siłę do walki o to, co w naszym życiu ważne.

Wszystko o czym zamarzymy, rządzi się innymi prawami i czego innego od nas wymaga. Każdy z nas ma inne cechy, dlatego jesteśmy predysponowani do różnych zadań, spraw, celów. Niejednokrotnie, aby dojść do upragnionych celów nie wystarczy chcieć lub liczyć tylko i wyłącznie na szczęście i talent. Musi to być poparte pracą i tylko wtedy może przynieść oczekiwane i wymarzone owoce. Talent, który nie będzie rozwijany zostanie zaprzepaszczony, a jest to jedna z najgorszych rzeczy, jakie możemy sobie zrobić.

Nasze marzenia rodzą się w naszym sercu lub umyśle, są wytworami naszych pragnień i wyobraźni. Czasem wiążą się z negacją otoczenia, wyśmianiem, nawet z niepowodzeniami. Jeśli jednak nie będziemy się tym zbytnio przejmować, a wskazówki życzliwych nam ludzi weźmiemy sobie do serca, możemy zajść naprawdę daleko.

Niestety część osób wyznaje zasadę, że cel uświęca środki i do osiągnięcia celów dążą wszelkimi sposobami - na drodze nieuczciwości, kłamstw, kradzieży. Niekiedy posuwają się nawet do tego, że kupują tytuły naukowe lub prace tylko po to, by zaistnieć w społeczeństwie, zyskać rozgłos. Jednak ci, którzy w ten sposób osiągnęli cokolwiek, nie są nic warci. Ich postępowanie należy potępiać.