Obraz pt: „Lament Orfeusza” namalowany został w XIX wieku przez francuskiego malarza Pascala Bouvereta. Na pierwszym planie dzieła znajduje się Orfeusz oparty o drzewo i ubrany w podarta szatę. Obok niego leży lutnia, która symbolizuje jego miłość do muzyki. W oddali widoczny jest krajobraz lasu. Obraz ma jasną kompozycję i łatwo jest określić lokalizację tej sceny. Malarz użył do namalowania obrazu głównie jasnych odcieni barw. Tylko w niektórych miejscach dostrzec można ciemniejsze kolory. Na twarzy Orfeusza widoczne jest cierpienie po stracie ukochanej Eurydyki. Podniesiona prawa ręka pokazuje jego lament i gorycz. Moim zdaniem tytuł obrazu w pełni oddaje sytuację na nim przedstawioną. Bouveret chciał w jak najłatwiejszy sposób zaprezentować treść mitu o Orfeuszu i Eurydyce i według mnie osiągnął zamierzony cel.