1. EPITET: przydawka (przymiotnik) określająca rzeczownik, służy ubawieniu przedstawianego obrazu
 2. METAFORA: inaczej przenośnia, służy nadaniu pewnego podobieństwa do konkretnego wyrażenia; znaczenie przenośne
 3. PORÓWNANIE: zestawienie ze sobą dwóch zjawisk, osób, elementów za pomocą łącznika: "jak" "niby""niczym"
 4. ONOMATOPEJA: wyrazy dźwiękonaśladowcze, naśladujące odgłosy przedmiotów, osób i zjawisk
 5. ANAFORA: powtarzanie się tych samych wyrazów na początku kolejnych wersów bądź strof
 6. EPIFORA: powtarzanie się tych samych wyrazów na końcu kolejnych wierszy bądź strof
 7. ANIMIZACJA: nadanie cech żywych martwej naturze
 8. PERSONIFIKACJA: inaczej uosobienie, nadanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp.
 9. HIPERBOLA: wyolbrzymianie niektórych elementów w utworze
 10. PERYFRAZA: inaczej omówcie, czasami owijanie w bawełnę, omijanie konkretnej odpowiedzi
 11. PARAFRAZA: przeróbka utworu z zachowaniem specyficznych cech autora
 12. OKSYMORON: zestawienie ze sobą dwóch przeciwieństw
 13. REMINISCJENCJA: zacytowanie jakiegoś fragmentu w utworze
 14. REFREN: powtarzanie się zwrotek
 15. RYM- zgodność końcowych sylab w wierszu
  • DOKŁADNY- wyrazy mające identyczne zakończenia; o schemacie
  • NIEDOKŁADNY- podobieństwo końcówek wyrazów
  • PARZYSTY- rymowanie się kolejnych wierszy; układ aabb
  • NIEPARZSTY- naprzemienne rymowanie się końców wersów układ abab
  • OKALAJĄCE-rymowanie się końcówek ostatniego i pierwszego wersu i dwóch pośrodku układ abba