Młodzież, która zaangażowała się w działalność konspiracyjną, była podzielona na trzy grupy. Kryterium był wiek: najmłodszą grupą byli Zawiszacy, do której należały dzieci od 12 do 14 roku życia. Nie byli oni bezpośrednio angażowani do walki zbrojnej, zajmowali się natomiast służbą ratowniczą oraz łącznością. Drugą grupę tworzyli starsi chłopcy (skautów). Zaliczano do nich młodzież od 15 do 17 roku życia. Tworzyli oni Bojowe Szkoły (BS). Zajmowały się one szkoleniem wojskowym, w czasie którego przygotowywano do podjęcia służby w oddziałach zajmujących się zwiadem, łącznością, a także jako służba sztabowa. Młodzież powyżej 18 roku życia należała do Grup Szturmowych (GSz), zajmujących się między innymi dywersją, prowadzeniem akcji wysadzania mostów oraz pociągów, także odbijaniem więźniów.

Oczywiście dzieci często nie przyznawały się do prawdziwego wieku, chcąc jak najbardziej zaangażować się w walkę i udowodnić swój patriotyzm. Powszechna jest opinia, że udział dzieci w powstaniu był kluczowy. To im właśnie powierzono zadania utrzymywania łączności, możliwej dzięki przemieszczania się kanałami stolicy. Wykonywały te zadania z pełnym poświęceniem i bez zważania na związane z tym niebezpieczeństwo. Nierzako też występowali w roli przewodników. Zdarzało się także, że do udziału w walce włączały się - wbrew pozwoleniu rodziców - jeszcze młodsze dzieci. Niekiedy rodzice posyłali je do służby wojskowej ze swoim błogosławieństwem. Przynajmniej wtedy wiedziały co dzieje się z dzieckiem.

Już po zakończeniu walk powstańczych odnaleziono kilka teczek, w których znajdowały się niedoręczone listy... Dzieci, które miały je dostarczyć najpewniej zginęły w czasie walki. Bardzo wiele młodych żołnierzy po upadku powstania zostało wywiezionych do Niemiec. Niektóre z nich zmarły już w czasie transportu. Niestety, da Niemców nie było różnicy między dziećmi i dorosłymi.

Wśród młodych powstańców znalazły się także dziewczęta. Powierzano im najczęściej zadania sanitariuszek lub rzadziej listonoszek. Były bardzo troskliwymi opiekunkami rannych, których wspomagały także duchowo.

Dla upamiętnienia ich bohaterstwa w Warszawie postawiono pomnik. Na jego cokole stoi chłopiec w za dużych butach, hełmie, mundurze, z nieproporcjonalnie wielkim karabinem. To bardzo wymowny symbol tamtych dni.