Otaczający nas świat ma na nas ogromny wpływ, także, gdy chodzi o nasze samopoczucie. Na poparcie tej tezy chcę przytoczyć kilka argumentów.

Pogoda - deszcz i wiatr, a także ciśnienie atmosferyczne wpływa na to, jak się czujemy. W deszczowe dni jesteśmy senni i nie chce nam się nic robić, gdy jednak zza chmur pojawi się słońce, zaczynamy tryskać energią. Wielu ludzi źle reaguje na wysokie ciśnienie.

Na nasze samopoczucie mają wpływ także inni ludzie i stosunki panujące między nimi. Jeśli nasi sąsiedzi są ludźmi o nieprzyjemnych charakterach, czujemy się źle. Podobnie działa na nas mieszkająca w pobliżu rodzina, która ciągle się awanturuje. Miły sąsiad, oprócz pomocy i rady, zapewnia nam także lepsze samopoczucie.

Duży wpływ na nas ma także otaczająca nas natura lub jej brak. Nasze samopoczucie jest zwykle poprawiane przez zwierzęta domowe lub śpiew ptaków za oknem. Niekorzystne zwykle jest sąsiedztwo fabryki albo autostrady.

Podsumowując, można dojść do wniosku, że środowisko, w jakim żyje człowiek - otoczenie, sąsiedzi i pogoda - ma decydujący wpływ na jego samopoczucie.