Jan Kochanowski- poeta, który odegrał niezwykle ważną rolę w rozwoju literatury polskiej, a także światowej. Ten wielki pisarz okresu odrodzenia, uznawany jest za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny, aż do czasów Mickiewicza i Słowackiego. Uważany jest za pierwszego i przez trzy wieki jedynego wielkiego poetę polskiego. Wprowadził on do literatury polskiej wiele gatunków literackich, a wśród nich między innymi pieśni ifraszki.

Kochanowski tworzył fraszki o różnorodnej treści, ich tematem czyniąc właściwie wszystko: miłość, pochwałę rycerskiej śmierci, dom, żart sytuacyjny, tezę filozoficzną, sławę, życie dworskie, a nawet same fraszki. W jednej z nich zatytułowanej właśnie "Do fraszek" wyznał: "Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje,/ W które ja wszytki kładę tajemnice swoje". Również tematyka pieśni, które przez całe życie pisał Kochanowski, jest bardzo zróżnicowana, są bowiem wśród nich pieśni żartobliwe, wesołe, miłosne, a także filozoficzne i patriotyczne. Najistotniejsze jest jednak to, że myśli zawarte w tych utworach powstałych w XVI wieku, nie straciły na aktualności. Wydaje mi się, że wciąż skłaniają one do refleksji. Dlatego uważam, że są to utwory ponadczasowe, które tak samo jak kiedyś, nadal bawią i poruszają.

Utwory Kochanowskiego ośmieszają ludzkie wady. Wiele z tych zachowań, o których z ironią pisze poeta, można przypisać ludziom żyjącym w XXI wieku. Takimi przykładami mogą być fraszki: "Na nabożną", czy też "O kaznodziei", demaskujące ludzką obłudę i zakłamanie. Kpił także z obżarstwa, zachłanności i pijaństwa, co ilustrują np. fraszki pt. "Na Konrada", "O kapelanie""O doktorze Hiszpanie".

Utwory Kochanowskiego to nie tylko teksty żartobliwe i satyryczne. Wiele z nich przekazuje prawdy o życiu i o człowieku, które są współcześnie jak najbardziej aktualne. Jest to kolejny argument potwierdzający słuszność tezy o ponadczasowości refleksji zawartych w utworach Jana Kochanowskiego. W "Pieśni IX""Ksiąg wtórych" zaczynającej się od słów: "Nie porzucaj nadzieje,/ Jakoć się kolwiek dzieje" znajdziemy wiele cennych sentencji. Uważam, że mogą być one bardzo pomocne współczesnemu człowiekowi, który często musi zmagać się z przeciwnościami losu i nie umie poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Tymczasem recepta poety jest bardzo prosta:

"Lecz na szczęście wszelakie

Serce ma być jednakie;

Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,

To da, to weźmie, jako się jej widzi".

Poeta uczy nas, że nie powinniśmy poddawać się ani zbytniej radości w chwili powodzeń życiowych, ani rozpaczy, kiedy doświadcza nas los, ponieważ fortuna jest zmienna. Należy po prostu ufać Bogu i wierzyć w Jego sprawiedliwość.

Również wartości, które w życiu cenił Jan Kochanowski, są, a przynajmniej powinny być, ważne dla ludzi żyjących współcześnie. We fraszce "Na dom w Czarnolesie" poeta wyznał, że dla niego najistotniejsze jest zdrowie oraz uczciwość i czyste sumienie. Zdecydowanie odrzucił "marmurowe pałace" czyli bogactwo, życie nastawione jedynie na zabawę i dążenie do sławy za wszelką cenę. Tym bardziej, że jak napisał we fraszce pt. "O żywocie ludzkim":

"Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,

Wszystko to minie jako polna trawa".

Każdy powinien więc żyć w zgodzie z własnym sumieniem, ponieważ jak zauważył poeta w "Pieśni II""Ksiąg pierwszych" :

"Ale to grunt wesela prawego,

Kiedy człowiek sumnienia całego".

Prawdziwe szczęście i spokój ducha zapewnić każdemu człowiekowi może tylko dobroć, uczciwość i cnota. Wielu ludzi współcześnie niestety o tym zapomniało. Poglądy Kochanowskiego na świat i życie są wciąż aktualne. Uważam, że warto sięgnąć po te teksty by uświadomić sobie, co tak naprawdę jest ważne w życiu, by czerpać z nich naukę.

Warto podkreślić, że utwory Kochanowskiego maja również niezwykłą formę. Fraszki, które tworzył do dziś zachwycają zwięzłością a także dowcipnymi, celnymi i zaskakującymi puentami. Podobnie w pieśniach, mimo, że poruszał w nich bardzo zróżnicowaną tematykę zarówno żartobliwą jak i poważną, robił to w sposób prosty i przystępny.

Uważam, że z pieśni i fraszek Jana Kochanowskiego a zwłaszcza z licznych refleksji w nich zawartych można stworzyć swoistą "receptę na życie". Chociaż powstała ona w XVI wieku nadal jest aktualna i może mieć zastosowanie dla współczesnych ludzi.