Dom - najczęściej kojarzy się nam z miejscem, w którym mieszkamy. Wracamy po pracy czy szkole, gdzie zaspakajamy swoje podstawowe potrzeby życiowe. Jednak czy dom to tylko pomieszczenie i jego cztery kąty?  Prawdziwy dom tworzą ludzie i ich wzajemne relacje. Bowiem tu uczymy się szacunku i akceptacji innych ludzi. Cofamy się do niego myślami przez całe życie. Wspominamy beztroskie lata dziecięce i przeżyte w nim szczęśliwe chwile. Jednak w dzisiejszych czasach bardzo często zapominamy, o tym co ważne.

Moim zdaniem „dom nie jest tam gdzie mieszkamy”, ale tam gdzie czujemy się bezpieczni, szczęśliwi i ciągle chcemy wracać. Dla niektórych jest to ojczyzna. Przykładem może być utwór Adama Mickiewicza - „Pan Tadeusz”. Autor opisując swoją tęsknotę, pokazuje jak wiele znaczy dla niego kraj, z którego pochodzi. Ukazuje go w jak najlepszym świetle, jako miejsce szczęścia i dobrobytu, w którym panuje bezpieczeństwo i przyjaźń. Symbolem idealnego domu, gdzie wszystko wydaje się wyjątkowe jest Soplicowo, w którym pielęgnuje się dawne tradycje i obyczaje, a w rodzinie panuję wzajemny szacunek i miłość. Poeta bardzo tęskni za rodzinnym gniazdem i panującą tam atmosferą, ponieważ wie, że już nigdy jej nie zobaczy.

Dom również dla Odysa jest najcenniejszą wartością. Król Itaki toczy spokojne życie wraz z żoną Penelopą i synem. Jest on dobrym i sprawiedliwym władcą. Spokój ten zostaje jednak zakłócony po przez wieść o wojnie trojańskiej. Bohater „Odysei” podstępem zdobywa Troje. Udając się na wieloletnią tułaczkę, nie jest świadomy tak długiej rozłąki. Nic nie przeszkadza mu w upartym dążeniu do celu, jakim jest powrót do domu. Pokonując liczne przeciwności losu wreszcie trafia do Itaki. Po powrocie do kraju nie ukrywa szczęścia. Odys to symbol idealnego męża i ojca, który mimo wielu przeszkód, ciągle kocha swoją rodzinę i nie zapomina o ojczyźnie - jego prawdziwym domu. Dla bohaterów jest miejscem spokoju i miłości, o którym nigdy nie należy zapominać. Do którego zawsze możemy wrócić, bo wiemy, że zawsze ktoś będzie tam na nas czekał. Tak było również w „Odysei”. Penelopa jako wierna żona, nie zwraca uwagi na zalotników. Wierzy bowiem, że jej mąż wróci.  Autor w tym utworze świetnie pokazuje istotę domu. Również do języka potocznego weszło pojęcie Itaki, która jest symbolem ojczyzny.

Uważam, że słowo dom każdy rozumie inaczej. Może to być nieruchomość, którą zamieszkujemy i użytkujemy. Dla innych będzie to ojczyzna, za która się tęskni czy też sama rodzina i jej atmosfera. Mam nadzieję, że w tym wypracowaniu udało mi się udowodnić postawioną tezę. Dlatego też, dbajmy aby każdy dom był dla nas naszą własną Itaką, w której czujemy się bezpieczni, szczęśliwi i kochani.