Liryki lozańskie to wspólny tytuł dla cyklu czterech utworów poetyckich Adama Mickiewicza, które powstały w okresie 1839-1840, w czasie pobytu ich autora w Lozannie. Nie jest to tytuł pochodzący od ich twórcy. Nie możemy zatem mówić o cyklu świadomie zaplanowanym przez Mickiewicza, pojmowanym jako zamierzona kompozycja artystyczna, spójna pod względem podejmowanych treści. Łączy je natomiast fakt, że powstały w tym samym miejscu w stosunkowo niedługich odstępach czasu. Tytuł Liryki lozańskie to zatem w jakimś sensie określenie umowne, obejmujące następujące utwory: Snuć miłość...Nad wodą wielką i czystą..., Gdy tu mój trup..., Polały się łzy me czyste, rzęsiste... Nad trzema z nich chciałbym się dłużej zatrzymać.

Utwory te były obiektem wielu badań interpretacyjnych podejmowanych przez wybitnych znawców twórczości Adama Mickiewicza. Badacze ci podkreślali między innymi wyjątkowy i oryginalny układ wersyfikacyjny, wyróżniający się na tle wcześniejszych dokonań autora. Sugerowano między innymi, że troska o ich kształt artystyczny była tak wielka, iż mogła utrudnić czytelnikom właściwe ich odczytanie. Ten niezwykły sposób spojrzenia na swoje życie, sprawia, że mamy do czynienia ze swego rodzaju podsumowującą poetycką refleksją, opartą o zadumę nad minionymi wydarzeniami.

Cykl Liryki lozańskie uderzają nutą smutku i dystansu wobec siebie. To jakby poczucie, że już połowa życia upłynęła. Podmiot liryczny nie chce więc tłumić w sobie żalu. Godzi się, żeby z jego oczu popłynęły łzy. To wymusza niejako ogląd swojego życia jako czegoś już zamkniętego, co wymaga podsumowania.

Podziw może budzić pozorna lekkość tych wierszy, wrażenie, że to jakby zapiski pisane od niechcenia, a zarazem tak mocno nasycone zadumą i smutkiem. To jednocześnie niemal język oczyszczony z wszelkich środków poetyckiej ekspresji. Brzmią prawie jak mowa potoczna. A zarazem zmuszają do tego, żeby poświęcić im wiele uwagi. To zatem nowy etap w twórczości Mickiewicza, podsumowanie jego drogi życiowej i twórczej, rejestracja zmian, jakie zaszły w jego pisarskim warsztacie.