Jan Kochanowski napisał "Treny" po śmierci córki Urszulki. Wywołała ona głęboki wstrząs w poecie, zachwiała się jego wiara w sens życia. Urszulka zmarła przedwcześnie, jej dzieciństwo nie trwało długo, nie skończyła jeszcze trzeciego roku życia. Była to radosna dziewczynka, wniosła do domu rodzinnego wiele szczęścia. Poeta porównuje córkę do oliwki, która została przedwcześnie ścięta przez ogrodnika:

"Jako oliwka mała pod wysokim sadem

Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim szlamem,

Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc,

Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc:

Tę jeśli , ostre ciernie Ciernie wydłużone, ostro zakończone lub szydlaste twory, rozgałęzione lub nie, sztywne dzięki silnie rozwiniętej tkance wzmacniającej (twardzicy) i wiązkom przewodzącym. Ze względu na ... Czytaj dalej Słownik biologiczny lub rodne pokrzywy

Uprzątając, sadownik podciął skwapliwy."

Kochanowski podkreśla, że odeszła za szybko. Ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
miał wiele marzeń związanych z córką, miała być "spadkobierczynią lutni", czyli spadkobierczynią jego talentu poetyckiego. Nazywa ją śpiewaczką i Safoną :

"Ucieszna moja śpiewaczko ! Safo słowieńska !

Na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska

Ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała !

Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając

Ustek nigdy, ale cały dzień przesiewając.

Ojciec czule zwraca się do Urszulki: "wdzięczna szczebiotko droga !". Ukazuje ja jako zdolna poetkę. W innych trenach poeta wspomina wygląd Urszulki, jej stroje: "Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory / Mojej najmilszej cory !". Wspomnienia te wywołują w poecie ogromny ból. Kochanowski całkowicie pogrążył się w cierpieniu. Dziewczynka potrafiła pocieszyć swą obecnością, rozpraszała smutki. Po śmierci Urszulki dom opustoszał, pogrążył się w rozpaczy:

"Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,

Moja droga Urszulo, tym niknieniem swoim.

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło".

Kochanowski idealizuje córkę, ukazuje ją jako istotę pozbawioną jakichkolwiek wad. Poeta przeżył osobisty dramat, kryzys światopoglądowy. Pogodził się z tragiczną rzeczywistością, przyjął do wiadomości słowa matki: "Ludzkie przygody/ ludzkie noś". Matka Matka J. Kochanowski Treny, bohaterka liryczna cyklu; matka Jana Kochanowskiego. Pojawia się w Trenie XIX z Urszulką na ręku. Przybywa w chwili, kiedy jej syn odrzucił już wszystkie wartości, nawet ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum przekonał syna, że Urszulka przez śmierć uniknęła wielu cierpień ziemskich i teraz jest bezpieczna w raju.