To każdy musi zapamiętać: - Mianownik (M) Kto? Co? - Dopełniacz (D) Kogo? Czego? (nie ma) - Celownik (C) Komu? Czemu? (daję) - Biernik (B) Kogo? Co? (lubię) - Narzędnik (N) Z kim? Z czym? (chodzę) - Miejscownik (MS) O kim? O czym? (mówię) - Wołacz (W) O! (Witaj)