Pomocy na teraz!

 

Dam 50 punktów za najlepszą odpowiedź. Odpowiedź na te pytania, BEZ OSZUKIWANIA. Proszę na teraz.1.Prawda czy fałsz? Wpisz P lub F:Płazy są kręgowcami zmiennocieplnymi.Płazy żyją na wszystkich kontynentach.Płazy rozmnażają się zwykle jesienią.Narządem oddechowym dorosłej żaby są płuca.Polskie płazy spędzają zimę aktywnie.Rozmnażanie się płazów odbywa się w wodach słodkich.Skóra żaby bierze udział w wymianie gazowej.Płazy, podobnie jak ryby, mają oczy pozbawione powiek.2.Podkreśl (lub zaznacz zakreślaczem) prawidłowe zakończenia zdań:Płazy to zwierzęta lądowe / dwuśrodowiskowe.Skóra płazów jest cienka / gruba.Skórę płazów pokrywa śluz / warstwa łusek.Większość płazów to zwierzęta żyworodne / jajorodne.U płazów zapłodnienie jest wewnętrzne / zewnętrzne.Kijanka to gatunek żaby / larwa żaby.Rozwój płazów jest złożony / prosty.Kijanka oddycha za pomocą płuc / skrzeli.Większość płazów nie opiekuje się potomstwem / opiekuje się potomstwem.Jajeczka płazów to ikra / skrzek.Błony pławne między palcami są przystosowaniem żaby do życia w wodzie / na lądzie.Płazy są zależne od temperatury otoczenia / niezależne od temperatury otoczenia.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Zoologia (Biologia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.