(kursywą dokończenie przysłowia)

Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.  Jeśli ktoś działa na cudzą szkodę, może sobie zaszkodzić.

Kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi.  Kto się spóźnia, musi się liczyć z tym, że poniesie stratę.

Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.  Nie należy odbierać podarowanych przez siebie rzeczy.