Ojczyzna przedstawiona w wierszu przypomina człowieka przede wszystkim tym, że można z nią rozmawiać i poprosić ją o opowieści („Opowiedz nam, moja Ojczyzno”). Można ją też prosić o wyjaśnienie tego, co nie jest do końca zrozumiałe („Wytłumacz nam, tak jak umiesz”).