Plany, które skupiają uwagę widza, to: półzbliżenie, zbliżenie i detal. Pokazują one rzeczy w dużym przybliżeniu, więc można obserwować szczegóły wyglądu albo mimikę aktora. Czasem można tu zaliczyć też plan amerykański, bo jest na nim otoczenie postaci, ale widz zwykle skupia się na aktorach, a nie na otoczeniu.

  Plany, które rozpraszają uwagę i pozwalają ogarnąć całość obrazu, to: plan daleki, plan ogólny, plan pełny i plan amerykański. Pokazują one rozległe widoki, mające dużo elementów, w których jest wiele do oglądania. Istotni są nie tylko aktorzy albo przedmioty, ale całe otoczenie.