Pierre Choderlos de Laclos, urodził się 18 października 1741 roku. Był francuskim urzędnikiem, generałem i pisarzem. W 1767 roku opublikował swój pierwszy poemat w czasopiśmie francuskim. "Niebezpieczne związki", zaczął pisać prawdopodobnie w 1778 roku. O wydanie jej starał się w latach 1780-1781. Pierwsze wydanie książki nastąpiło w 1782 roku, w nakładzie 2000 sztuk. Drugie wydanie wydrukowano, jeszcze w tym samym roku, ponawiając taka samą ilość sztuk.

W swojej książce autor przedstawia obraz XVIII wiecznej arystokracji francuskiej. Opisuje jej obyczajowość i życie. Głównymi bohaterami są: wicehrabia de Valmont, markiza de Merteuil, prezydentowa de Tourvel.

Akcja utworu oparta jest na intrydze, która swym zasięgiem zatacza, coraz szersze kręgi.

Wicehrabia de Valmont, przedstawiony jest jako doskonały uwodziciel, dobrze znający psychikę kobiet. Umie uwodzić kobiety słowami, potrafi odgadnąć, co pragną usłyszeć. Przy tym charakteryzuje go bezwzględność, umiejętność manipulacji.

Jeżeli na tym mu zależy, udaje bardzo zakochanego. Kłamie, jest cyniczny. Interesują go tylko jego własne pragnienia, jest egoistą. Nie liczy się z uczuciami innych ludzi. Potrafi szydzić i wyśmiewać. Celem najważniejszym są jego namiętności i możliwość psychicznego panowania nad innymi.

Markiza de Meurteil, jest osoba ambitną, wyrachowana. Potrafi manipulować ludźmi. Doskonale zna ich psychikę, potrafi również ocenić swoje postępowanie. Wszystkich okłamuje. Otoczenie postrzega ja jako osobę mądrą, miłą i ciepłą w stosunku do innych osób.

Myśli, że mocą umysłu można panować nad swoimi i cudzymi emocjami. Ponosi klęskę w każdym aspekcie życia.