Motyw buntu- Artur buntuje się przeciwko swoim rodzicom. Pragnie przywrócenia norm. Inne pozycje literackie zawierające ów motyw to: "Biblia", "Mitologia", "Antygona" Sofoklesa, "Treny" Jana Kochanowskiego, "Dziady" część III Adama Mickiewicza, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i wiele innych. 

Motyw deformacji świata- świat przedstawiony w dramacie pozbawiony jest jakiegokolwiek ładu. W domu panuje bałagan, role postaci są odwrócone. Artur pragnie przywrócenia dawnych norm, babcia gra w karty, Stomil eksperymentuje, Eleonora romansuje z Edkiem. Motyw ten występuje między innymi w: "Szewcach" Stanisława Ignacego Witkiewicza, "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza, "Procesie" Franza Kafki, "Kartotece" Tadeusza Różewicza.

Motyw kobiety- Eleonora to kobieta wyzwolona z konwenansów obyczajowych. Motyw ten przeplata się w wielu utworach. Należą do nich między innymi: "Biblia" (w Starym Testamencie: Ewa - pierwsza kobieta, w Nowym Testamencie: Maria - matka Boga, kobieta wybrana), "Mitologia" (Hera - kobieta - władczyni, Demeter - gospodyni całej ziemi, Helena - wzór urody itp.), "Makbet" i "Hamlet" Williama Szekspira, "Skąpiec" Moliera (kobieta uzależniona od mężczyzny), "Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza (kobieta próżna - Starościna Gadulska), "Nie - boska komedia" Zygmunta Krasińskiego (Maria - kobieta nieszczęśliwa w małżeństwie), "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Lalka" Bolesława Prusa, "Chłopi" Władysława Reymonta, "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej.

Motyw rewolucji- w "Tangu" mamy do czynienia z rewolucją o charakterze obyczajowym, z pragnieniem powrotu do starych tradycji. Motyw ten pojawia się w wielu pozycjach literackich. Warto wymienić choćby: "Nie - boską komedię" Zygmunta Krasińskiego, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. 

Motyw tańca- Edek z Eugeniuszem tańczą tango "La Cumparsita". Taniec ten jest symbolem totalitaryzmu, zwycięstwa siły fizycznej nad intelektualną. Motyw ów pojawia się w różnorodnych utworach. Warto tu wymienić choćby: "Mitologię" (Terpsychora - muza tańca i radości z niego płynącej), "Biblię", "Pieśń świętojańską o Sobótce" Jana Kochanowskiego (taniec słowiański), "Chłopów" Władysława Reymonta (krakowiak, mazur, oberek), "Taniec" Czesława Miłosza (rytm wiersza przypomina takty walca; świat tańca a apokaliptyczna wizja wojny).