„Padlina” to młodopolskie dzieło Charlesa Baudelaire - jednego z przeklętych poetów, który opisuje proces przemijania. Próbuje nam pokazać, że nie ma rzeczy nieśmiertelnych. Młodość, zdrowie, witalność kiedyś się skończą. Przedstawia on ukochanej padlinę w piękny, ciepły, letni dzień. W celu wzmocnienia swoich myśli oraz zwróceniu uwagi na rzeczy najważniejsze poeta przytacza nam wiele elementów typowo turpistycznych (padlina, zgnilizna). Nie dba on o słowa, wyraża to co czuje w sposób bardzo bezpośredni, posługuje się wulgaryzmami. „Wszystko się zapadło jarzyło, wzbijało” podmiot liryczny z jednej strony brzydzi się obrazem rozkładającego się ciała, a z drugiej zachwyca się tym widokiem. Uświadamia nam, że każda piękność kiedyś się obróci w rozpadającego trupa. Nic nie trwa wiecznie. O swojej ukochanej mówi nawet w sposób bardzo ironiczny „taką będziesz kiedyś o wdzięków królowo”. Ostatnia strofa kryje niepokój, podmiot liryczny obawia się tego co nastąpi, wie że nie przetrwa próby czasu i kiedyś będzie tym odrażającym trupem, pociesza się jednak, że ktoś będzie się nad nim zachwycał – tak jak on w tym momencie.

Padlina składa się z dwunastu czterowersowych strof. Autor poprzez liczne epitety „gęsta ciecz”, „brzuch zgnilizny” „kwiat jaskrawy”, metafory i porównania „czerwie biegły jak wiatr i woda bieżąca” uplastycznia obraz oraz oddziałuje na naszą wyobraźnię; z kolei powtarzające się rymy krzyżowe kobiety-sekrety, trucizny-zgnilizny nadają mu rytmiczność.