Zamek Horeszków był "okazałym budową i poważnym ogromem", jego tajemniczość i zagadkowość wzbudzała zaciekawienie. Owa posiadłość ukrywała w ciemnych zakątkach tragiczną historię, która przedstawia się następująco.

Zamek był gniazdem rodzinnym rodu Horeszków, w którym mieszkał jedyny przedstawiciel rodu - Stolnik wraz ze swoją córką Ewą. W owych czasach zamczysko tętniło życiem, bowiem jego gospodarz często organizował huczne uczty szlacheckie. Na te imprezy był zapraszany m. in. Jacek Soplica, który od pierwszego wejrzenia zakochał się w pięknej Ewie. Stolnik, choć lubił Jacka, był przeciwny ich związkowi. Według ojcowskiej opinii, nie był on godnym ręki córki Ewy, ponieważ nie posiadał majątku, ani tytułów. Podając Jackowi czarną polewkę, wyraził swą dezaprobatę dotyczącą ich ożenku.

Stolnik, jako zwolennik Konstytucji 3 Maja, był wrogiem dla Rosji. Działania prowadzone przez żołnierzy rosyjskich w ramach konfederacji barskiej objęły siłą rażenia również zamek Horeszków. Mieszkańcy zamku ( Stolnik, Horeszkowa, Horeszkówna, Gerwazy, służki, ksiądz) dzielnie i uparcie walczyli w obronie posiadłości mimo znacznej przewagi liczebnej nieprzyjaciół. Szalę zwycięstwa na stronę Moskali przeciągnął Jacek Soplica, który w akcie zemsty zabił Stolnika. Gerwazy próbował pomścić śmierć swego pana, lecz bezskutecznie. Szczęściem w nieszczęściu był szybki odwet sąsiadów Horeszki, który nie pozwolili na przejęcie zamku przez Rosjan.