William Szekspir najsłynniejszy, najgenialniejszy dramaturg i poeta okresu elżbietańskiego urodził się w małej miejscowości Stratford w 1564 roku, gdzie również zmarł w 1616r. Jemu zawdzięczamy prawdziwą rewolucję w dziejach dramatu i - co za tym idzie - narodziny nowoczesnego teatru europejskiego. Dziś nawet po upływie czterech stuleci jego twórczość ma nadal nieustającą popularność. Świadczyć może o tym fakt iż jego sztuki wystawiane są na deskach teatrów całego świata. Do jego największych dzieł zaliczyć można przede wszystkim: z dramatów "Romeo i Julia", "Hamlet", "Makbet", "Otello", z komedii: "Wiele hałasu o nic", "Wesołe kumoszki z Windsoru", "Sen nocy Letniej", z kronik: "Król Henryk IV" i wiele, wiele innych.

Wymienione wyżej dzieła są jednymi z najlepszych dzieł . Są one bardzo aktualne .Do czasów współczesnych są one wystawiane na deskach teatrów lub można je oglądać na ekranach kin i w telewizji.

Twórczość tego wybitnego dramaturga jakim bez wątpienia był Szekspir stanowi także do dziś bardzo ważny etap w literaturze światowej.

Niezwykła nieustająca popularność dramatów Szekspira polega na tym , że dzieła tego wybitnego dramaturga mają charakter uniwersalny. Większość z tematów poruszanych przez dramaturga w swoim teatrze elżbietańskim są aktualne w dzisiejszych czasach.

Możliwe jest to ponieważ większość ze sztuk nie ma ścisłego związku z realiami historycznymi. Przełomowe rzeczy i wydarzenia odbywają się za pomocą i przez działanie głównych bohaterów.

Nieustanna zmienna sytuacja - upadek królestw i powstawanie nowych. Podobnie i w historii współczesnej , mają miejsce wojny i krwaw rewolucje. Człowiek i jego zachowanie nie wiele się zmienia nie wyciąga wniosków. Z takiego obrotu sprawy łatwo więc przychodzi nam ocena postępowania i motywacji bohaterów utworów Williama Szekspira.

Ogromną zaletą twórczości Szekspira jest fakt iż sztuki je4go poświęcone są próbie ukazania właśnie ludzi. Ich cech charakterów , ich namiętnością. Szekspir nie opowiada nam nudnych historii o rodach ani o dynastiach. Zajmuję się człowiekiem jego problemami, rozdarciem , motywacją.

Ważne są same wydarzenia a nie miejsce ich rozgrywania. Wyżej przytoczone argumenty właśnie decydują o niegasnącej popularności dramatów Szekspira nawet w XXI wieku.

Sztuki Williama Szekspira są widowiskami także historycznymi i kostiumowymi.

Tematyka poruszana przez dramaturga to sprawy dotyczące człowieka. Szekspir uchodzi za genialnego twórcę z powodu takiego między innymi że doskonale trafia w gusty swoich czytelników. Podobnie jak w teatrze antycznym Szekspir zaskakuje swojego widza. Czerpiąc w swoich sztukach do antycznego kanonu i wzoru Szekspir wymyśla i przedstawia nam swoje nowe zaskakujące rozwiązania. Nie trzyma się i próbuje przełamywać obowiązującą zasadę trzech jedności. Jedyną zasadą , której ściśle się trzyma jest zasada zaskakiwania widza i czytelnika. Czytelnik ten nie może się wystraszyć dlatego też akcja dramatów rozgrywa się w królewskich pałacach, pośród wielkiej polityki. Czyli w miejscach które nie są bezpośrednio związane z czytelnikiem lub widzem.

Wydarzenia , które mają miejsce w sztukach są niezwykłe i niecodzienne. Są to na przykład pałacowe przewroty, wielkie polityczne wstrząsy. Następna niepowtarzalną rzeczą z dramatów jest działanie w nich sił nadprzyrodzonych. Siły te to duchy, czarownice i upiory one właśnie kierują losem bohaterów.

Z zaciekawieniem i uwagą śledzimy akcję toczącą się w utworach Szekspira. Odnajdujemy w nich główną osnowę tych tragedii. Jest nią popełniana zbrodnia. Z tego powodu w dramatach tego dramaturga mamy ukazane sceny morderstw , gwałtów.

Nie można jednak traktować z tego powodu Szekspira jako jakiegoś deprawatora i popierającego zbrodnie człowieka. Jego utwory bowiem są tak skonstruowane , że w zakończeniu zawsze dobro zwycięża a zło zawsze zostaję ukarane. Sprawiedliwości staje się zadość.

Inne pozytywne cechy dzieł ale dostrzegalne wyłącznie już przez miłośników literatury są następujące: w doskonały sposób oddany mamy klimat epoki, w której one powstawały, prezentują specyficzny sposób myślenia bohaterów z dawnych epok. Na niegasnącą popularność składają się zatem następujące czynniki: ciekawa i niesamowita pełna atrakcji fabuła, odnajdujemy najważniejsze elementy historyczne, ponad to utwory Szekspira są głęboko przemyślane, zawierają pewne życiowe mądrości , które poznajemy czytając je. By stworzyć tak doskonałe sztuki nie wystarczy pisać według schematu. Trzeba być takim geniuszem jakim bez wątpienia Był William Szekspir.

Wydaje się to bardzo proste, jednak stworzyć arcydzieła, trzeba mieć jeszcze jedno - geniusz, którym odznaczał się William Szekspir.

Podsumowanie:

Przenoszone na scenę i teatr przez różnych reżyserów adaptacje filmowe i teatralne dzieł Williama Szekspira, przyczyniają do tego że dzieła tego angielskiego wybitnego dramaturga ukazane są w innym bardzo ciekawym świetle trafiają także do nowego odbiorcy czy widza. Bardzo ważny jest tutaj fakt mimo iż są ogromne różnice pomiędzy dziełami literackimi a jego adaptacjami sztuki Szekspira nie tracą swojej wymowy i charakteru, a także piękna.