1. TARTUFFE:
  • osoba posiadająca urok osobisty
  • umiejętność przekonywania tupetem
  • bezwzględny, uparty, bezkrytyczny
  • podstawową jego cechą jest obłuda
  • fałszywiec
  • rozbija rodzinę i doprowadza Orgona do nędzy
  • potrafi wybrać osoby, które ulegają jego wpływowi, a do pozostałych (np. Marianna, Damis) nabiera wrogiego nastawienia
  • udaje osobę pobożną, dba o szczegóły, drobiazgi, detale
  • żarliwy świętoszek, zachowuje prostotę, zna umiar
  • ciągle odwołuje się do religii, prawi kazania
  • hipokryta
  • gdy nawet Orgon denerwuje się na Tartuffe i traci do niech zaufanie, ten zrzuca swą maskę i odsłania prawdziwe oblicze
 1. ORGON:
  • osoba bardzo naiwna, łatwowierna
  • pochopnie podejmująca decyzje
  • jest w stanie siłą unieszczęśliwić swoją rodzinę w imię dobra świętoszka
  • twardy, nieugięty
  • nie daje sobie nic wmówić
  • ma konkretne cele i zamiary i nie zamierza ich pod żadnym względem zmienić
  • podatny na sugestie
  • bezmyślny
  • zaślepiony fałszywym urokiem Tartuffe
  • bezwzględny i okrutny wobec bliskich
 1. ELMIRA:
  • żona Orgona
  • młoda, piękna, świadoma swojej urody, dbająca o siebie
  • uwielbia się stroić i dobrze wyglądać
  • wzorowa i wierna
  • szczera i odważna
  • docenia wartość własnego małżeństwa
  • nie pozwala się uwieść świętoszkowi
  • dostrzega złe zamiary Tartuffe, dąży do jego zdemaskowania
  • przebiegła i sprytna, knuje spisek
  • ma swój kobiecy honor
  • troskliwa i wyrozumiała matka
  • znakomita aktorka, zbiera dowody przeciw świętoszkowi
  • czyni wszystko z rozsądkiem
  • nie oskarża pochopnie ludzi
  • lubi przyjaciół
  • pragnie śluby Marianny z Walerym
  • cierpliwa i chorowita
  • nie lubi matki Orgona
 1. MARAINNA
  • dobrze wychowana
  • mająca duży szacunek do ojca
  • zakochana w Walerym
  • bierna, uległa
  • niepewna, bez inicjatywy
  • nie miała własnego zdania
  • boi się spotkania z Orgonem
  • zmienia się pod wpływem Doryny
  • traci zaufanie do ojca i szacunek
 1. DAMIS:
  • syn Orgona
  • brat Marianny
  • porywczy i wybuchowy
  • nie potrafi udawać
  • odkrył prawdziwe zamiary świętoszka wobec Elmiry
  • pochopnie podejmujący decyzje
  • "w gorącej wodzie kąpany"
 1. DORYNA:
  • służąca Marianny
  • bezczelna, wścibska, wesoła, pełna życia
  • intrygantka
  • złośliwa, wygadana, ironiczna
  • od samego początku była świadoma obłudy świętoszka
  • wtrąca swe złośliwe komentarze
  • pełna wdzięku
  • miała odwagę przeciwstawić się Orgonowi
  • słusznie prowokowała Mariannie przeciwko ojcu
  • potrafiła godzić skłóconych
  • wyjątkowo oddana rodzinie, której służyła