Horacy:

Charakterystyka twórczości:

Horacy stworzył dwa nowe gatunki literackie - satyry i ody. Tematy utworów są różne, ale wszystkie obracają się wokół filozofii życiowej poety. Najważniejsze rodzaje utworów, tworzonych przez Horacego to pieśni:

- patriotyczne (List do Pizona),

- filozoficzne,

- biesiadne,

- refleksyjne,

- miłosne,

- o sztuce poetyckiej.

Filozofia horacjańska:

Postawa filozoficzna, której reprezentantem jest Horacy, została ukazana w odzie O co poeta prosi Apollina. Poglądy Horacego łączą w sobie naukę dwóch szkół: epikurejskiej (życie jest jedno i jest ono krótkie, należy więc z niego w pełni korzystać i skupiać się na osiąganiu przyjemności) oraz stoickiej (dążenie do osiągnięcia cnoty i przyjmowanie zarówno szczęścia, jak i smutków ze spokojem - stąd pochodzi wyrażenie "stoicki spokój"). Horacy z filozofii stoickiej czerpie naukę o uniezależnieniu się od radości i smutków tego świata, od pokusy bogactwa i życia w dostatku, natomiast epikureizm w filozofii poety polega na życiu pogodnym, w zgodzie z naturą, korzystaniu z radości. Najważniejsze wartości dla Horacego to rozum, zdrowie oraz dotrwanie w pogodzie do starości.

Ogólnie filozofię Horacego streścić można w jednym zdaniu: mądre życie polega na jego afirmacji przy jednoczesnym umiarze w korzystaniu z dóbr, jakie niesie nam świat.

Przykłady utworów:

Exegi monumentum… (Wybudowałem pomnik…) - trwałość poezji jest większa niż trwałość potężnym budowli; jej siła wynika z ciągłego jej czytania przez kolejne pokolenia.

Nie wszystek umrę - poeta przetrwa dzięki swojej poezji w umysłach czytelników.

Do mecenasa - dusza poety jest dwoista; dusza poety tworzącego w natchnieniu ulatuje niebo i poznaje więcej, niż dusze zwykłych ludzi.

Wergiliusz:

Wergiliusz jest starorzymskim epikiem i poetą oraz autorem rzymskiego eposu pt. Eneida, przedstawiającego tułaczkę Eneasza. Według Wergiliusza to właśnie Eneasz jest założycielem Rzymu i protoplastą rzymskich władców.

Inne dzieła Wergiliusza to:

- Bukoliki - sielanki, które ukazują idealne życie pasterzy, prowadzących rozmowy z ukochanymi i dyskutujących o poezji,

- Georgiki - poemat dotyczący rolnictwa. Wergiliusz omawia w nim uprawę roli oraz zawiera naukę o drzewach, hodowli bydła i bartnictwie. Pomiędzy te opisy wplecione są refleksje na temat życia ludzkiego.

Wergiliusza interesowała również tematyka wojenna oraz dzieje powstania Rzymu, co znalazło wyraz w jego utworach. Poeta tworzył również pieśni patriotyczne.