Szlachetni obywatele Teb!

Ja, Kreon , władca królestwa, w którym wszyscy żyjemy, oskarżam dzisiaj niewiastę - córkę Edypa o popełnienie poważnego przestępstwa. Sprzeniewierzyła się ona nie tylko prawu ale przede wszystkim zlekceważyła dobro naszej ojczyzny!

W jakich niegodziwych czasach przyszło nam wszystkim żyć? Od kiedy to córka królewska dopuszcza się poważnego przestępstwa? O tempora o mores!

Oskarżam stojącą tu przed Wami, szanowni mieszkańcy, Antygonę o zdradę państwa! Nie obawiam się użyć tego mocnego słowa, gdyż za zdradę uznałem przychylność wobec tych, którzy działali wbrew ojczyźnie. Pomimo wydanego przeze mnie zakazu grzebania zwłok, Antygona miał czelność pochować Polinejkesa - swego brata!

Oceniam postępowanie Antygony jako zbrodnię przeciwko państwu i majestatowi władzy. Moim jedynym pragnieniem jest zachowanie porządku i ładu w naszym królestwie. Dlatego też wydałem powyższy zakaz. Wiedziony uczuciem patriotyzmu i miłości do ludu tebańskiego, ustanowiłem prawa, których przestrzeganie miało zapewnić naszemu krajowi dobrobyt, spokój i porządek.

Ci, którzy nie zechcą przestrzegać mych zaleceń, postrzegani będą jako wrogowie państwa. Nieposłuszeństwo prowadzi bowiem do chaosu i anarchii, a te z kolei są synonimami bezprawia. Postanowiłem więc, że każdy, kto złamie prawo zostanie oskarżony i osądzony, a jego kara będzie niezwykle surowa.

W związku z powyższym, żądam aby czyn, którego dopuściła się Antygona był postrzegany jako zbrodnia przeciw państwu!

Nie widzę innego sposobu, nie potrafię odnaleźć słów, które odzwierciedlały by moje ubolewanie nad postępowaniem oskarżonej. Żądam zatem, by ukarano ją stosownie do niegodziwości, jakiej się dopuściła. Uważam, że słuszną karą jest kara śmierci przez zamurowanie żywcem. Sądzę, że jest to wyrok proporcjonalny i sprawiedliwy. Nie powinno być bowiem ulg dla tych, którzy łamią prawo i nie dbają o dobro państwa, mając na względzie wyłącznie własne korzyści i szczęście.

Wyrok traktuję jako nieodwołalny i prawomocny. Kategorycznie żądam natychmiastowego wykonania mych zaleceń!