Scena 1

Pokazanie planu ogólnego;

Tło wydarzeń - ogromna liczba ludzi idzie w tę samą stronę; w oddali widoczna jest oaza; tłum podąża na teren pustynny. Panująca tam aura nie jest przyjemna dla ludzi, można wyczuć grozę i niepokój. Na niebie jest dużo chmur, które jakby wiszą ponad ludźmi.

Efekty dźwiękowe - słychać odgłosy burzy - nieopodal na niebie widoczne są błyskawice, które rozcinają niebo. W tle można usłyszeć rozmowy podróżników.

Pokazanie planu pełnego;

Następują zbliżenia do ludzi; kamera jest pośród nich; jest to plan amerykański;

Tło wydarzeń - ludzie dalej maszerują; kamera pokazuje człowieka, który jest ubrany w bardzo podarte ubranie

Efekty dźwiękowe - słychać głosy ludzi i szepty, które są coraz to głośniejsze; zbliża się burza, wiadomo to, ponieważ grzmot jest dobrze słyszalny.

Dialog:

Chwila zbliżeń na lud i powrót do planu ogólnego i pełnego jak w ujęciu pierwszym.

Idący mężczyzna: Czyż to nie jest kara boża?

Ujęcie na innego człowieka w tłumie

Kolejny człowiek mówi: Dlaczego posłuchaliśmy Mojżesza?

Kamera pokazuje inną osobę

Trzecia osoba mówi: Mogliśmy pomrzeć w Egipcie z ręki Boga; teraz na pustyni na pewno umrzemy z głodu i przemęczenia.

Pokazania planu pełnego (portret);

Kamera kieruje się na przygnębionego Mojżesza. Postać ta spogląda w innym kierunku - w chmurach widoczny jest prześwit promieni boskich. Ludzie są zaskoczeni i zatrzymują się. Prześwit zdaje się podążać w ich stronę i w końcu zatrzymuje się nad wędrującym ludem. Wszyscy są przerażeni i wystraszeni.

Dialog:

Widać Mojżesza, który wznosi ręce do góry

Mojżesz zaczyna mówić: Boże, cóż złego Ci uczyniliśmy? Zrobiliśmy przecież to, co nam nakazałeś. Wszyscy są głodni i wycieńczeni! Błagamy, zlituj się nad nami!

Odzywa się tajemniczy głos: zostanie zesłany wam chleb, który spadnie z chmur, niczym krople wody. Od tej pory codziennie ludzie będą mogli zbierać jedzenie w ilości, która pozwoli im się nasycić, nie więcej. Będzie to próba waszego zaufania - dnia szóstego zbierzecie zaś tyle, żeby starczyło na dwa dni i nie będziecie głodować.

Scena 2

Pojawia się napis - w kilka godzin potem...

Pokazanie planu ogólnego;

Tło wydarzeń - widać ludzi, którzy rozkładają namioty; jest już późno, wszystko ogarnięte jest ciemnościami, na niebie prawie nie ma chmur. Słońce zachodzi. Ludzie przygotowują sobie wieczorny posiłek, który jest jednak bardzo skromny, ponieważ jedzenia nie ma wiele.

Kamera pokazuje kilku spośród wędrujących.

Pokazanie planu pełnego;

Tło wydarzeń - widać trzech starszych mężczyzn, którzy siedzą wokół ogniska.

Dialog:

Pierwsza osoba: Bóg okłamał nas kolejny raz.

Druga osoba: Na początku wyprowadził nas na pustynię, dziś czeka na nas śmierć.

Trzecia osoba: Być może to, co sądzicie, jest prawdą, ja jednak wierzę...

Pierwsza osoba: nie wiemy, o czym ty mówisz.

Trzecia osoba: Bóg Jahwe jest potężny i wszystko, co mówi ma sens i głębie. To świętość. To istota wszechobecna i czysta, największa na świecie. Zważcie na to, co mówię.

Druga osoba: Niemożliwe.

Pierwsza osoba: Ja też nie wierzę w twe słowa.

Trzecia osoba: Słuchajcie mnie. Wkrótce sami się przekonacie, ze to wszystko, co On mówi, jest prawdą.

W oddali słychać szmer, który jakby zbliża się i narasta. W kierunku tłumu zmierza wielka, ciemna chmura. Jest już bardzo blisko. Nad obozem przelatuje stado przepiórek.

Pierwsza osoba: Cudowne.

Druga osoba: niesamowite, że w jednym momencie przyleciało tyle ptaków.

Tłum poluje na ptaki i sporządza ucztę.

Scena 3

Pokazanie planu, według inwencji operatora.

Tło wydarzeń - jest podobne do tego z poprzedniej sceny. Teraz jednak jest już rano. Pustynia jest pogrążone we mgle. Wszyscy podróżni rozbudzają się powoli. W krótkim czasie mgła znika, a ziemia pokryta jest drobnymi ziarnami. Lud jest bardzo zdziwiony, tym, co się stało. Roznosi się głos: "Man hu?"

Jakiś człowiek zbiera z ziemi małe kawałeczki. Patrzy na nie, a potem mówi innym ludziom - Bóg nie kłamał. Możemy teraz jeść mannę, która spada prosto z nieba. Nie będziemy już głodni, ponieważ Bóg się o nas troszczy. Ludzie zaczęli więc zbierać mannę i dziękować Bogu za dary.

Scena 4

Na ekranie widoczny jest napis: po trzech miesiącach...

Tło wydarzeń - Góra Synaj, a właściwie jej podnóże; jest słonecznie, ptaki śpiewają.

Dialog:

Mojżesz mówi: w tym miejscu możemy zatrzymać się na obozowisko. Możemy rozbić namiot i oporządzić zwierzęta. Zostańmy tutaj przez pewien okres czasu. Muszę wypełnić tu swą misję.

Mojżesz pozostawia ludzi na dole, a sam idzie na górę.

Tło wydarzeń - obozowisko przy Górze Synaj. Widać Mojżesza, który właśnie wrócił z góry. Trzyma w ręku kamienną tablicę. Zaczyna przemawiać do ludzi takimi słowami:

Byłem na Górze Synaj i Bóg Jahwe dał mi prawa dla nas. Jest to dekalog, który stanowi najważniejsze prawo. Brzmi ono tak: "Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów obok mnie! Nie będziesz czynił żadne rzeźby ani żadnego obrazu, co jest na niebie wysoko, ani tego, tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz się kłaniał przed nimi i nie będziesz im służył, ponieważ ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Jahwe. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Jahwe, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."

Efekty dźwiękowe - grzmot, bardzo silny; błyskawica, która przecina niebo; na niebie są chmury; Góra Synaj otoczona jest dymem.

Mówią ludzie: jeśli ty będziesz mówił z nami, posłuchamy cię. Boimy się, że jeśli Bóg będzie do nas przemawiał, pomrzemy.

Mojżesz: Nie macie się czego bać! Bóg chce was sprawdzić, On pragnie, abyście byli mu oddani i pokorni wobec Niego. Nie chce waszych grzechów.

Potem Mojżesz przybliżył się do obłoku, gdzie znajdował się Bóg.

Na ekranie pojawia się informacja: synowie Izraela wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej ponad czterdzieści lat; do Kanaanu, krainy mlekiem i miodem płynącej.