Konflikt tragiczny to istota tragedii greckiej. To sytuacja, w której bohater musi dokonać wyboru pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami. Każda decyzja, którą podejmie, będzie miała negatywne skutki i będzie tylko dowodem na daremność walki z losem człowieka skazanego na porażkę.

 Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

W dramacie Antygona Sofokles prezentuje konflikt między prawem boskim (nakazem chowania zmarłych), a prawem państwowym (Kreon zabronił pochować Polinejkesa, bo jest on zdrajcą ojczyzny). 

Antygona przestrzegając praw boskich grzebie brata, Kreon w imię sprawiedliwości ziemskiej odmawia mu pochówku, a łamiącą zakaz Antygonę musi ukarać. Główna bohaterka świadoma jest, że jakiej decyzji by nie podjęła, popełni wykroczenie, albo względem praw boskich, albo względem praw ziemskich.

Konflikt tragiczny w Edypie Sofoklesa

Popełniający kolejne występki Edyp, nie jest ich świadom. Nie wie ani o tym, że zabija własnego ojca, ani o tym, że jest mężem swej matki (taka nieświadomość własnych czynów nazywana jest ironią tragiczną). 

W przeciwności do Antygony, Edyp jest bohaterem niewinnym. Do klęski prowadzi go jego wielkość jako człowieka i króla - bohater chce wyświetlić prawdę i ukarać mordercę swego ojca, Lajosa. Podążanie do prawdy - paradoksalnie - wiedzie go ku zgubie.