Anschluss Austrii miał miejsce w dniach 12-13 marca 1938 r. Polegał na wcieleniu Austrii do III Rzeszy.

 Anschluss Austrii-geneza

Już od zakończenia I wojny światowej zarówno w III Rzeszy, jak i w Austrii pojawiły się ruchy mające na celu połączenie obu krajów. Zostało to jednak uniemożliwione na mocy postanowień traktatów pokojowych w Wersalu oraz Saint-Germain-En-Laye.

W 1931 r. próbowano doprowadzić do unii celnej, co zostało uniemożliwione przez zachodnie mocarstwa. Krótko po dojściu do władzy Hitlera podjęto próbę przyłączenia Austrii (1934).

W 1938 r. prezydent i rząd Austrii nie wyrazili zgody na przejęcie władzy przez lokalnych hitlerowców. Ogłoszono przeprowadzenie referendum dot. przyszłości kraju. Dzień przed referendum - 12 marca 1938 r., na polecenie Hitlera, Wermacht wkroczył do Austrii. Kanclerzem został Arthur Seyss-Inquart, a prezydent przekazał mu swoje obowiązki. 13 marca 1938 r. hitlerowcy podjęli uchwałę dot. wcielenia Austrii do III Rzeszy. Została ona zatwierdzona przez Hitlera.

10 kwietnia 1938 r. odbył się plebiscyt, w którym ludność Austrii i Niemiec miała się wypowiedzieć nt. połączenia obu krajów oraz akceptacji listy przedstawionej przez Hitlera. Głosowanie wykazało, że akceptacja dla działań Hitlera przekroczyła 99 %.

W 1943 r. podczas konferencji moskiewskiej (uczestnikami były: ZSRR, USA, Wielka Brytania, Republika Chińska) uznano, że anschluss Austrii był nielegalny.