Po przegranej kampanii wrześniowej w 1939 roku, wielu polskich żołnierzy nie złożyło broni. Tysiące z nich podjęło ryzykowna próbę przedarcia się przez Rumunię i Węgry do Francji, a po jej klęsce do Wielkiej Brytanii. Mili nadzieję, że u boku sojuszników będą mieli szansę na kontynuację walki z Niemcami.

28 września 1940 roku, Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz utworzenia Pierwszego Korpusu :Polskiego . Liczył on 10 884 żołnierzy i 3498 oficerów. Polscy żołnierze otrzymali bardzo ważne zadanie, związane z obroną terytorium Wielkiej Brytanii przed spodziewaną inwazją niemiecką. Polakom podlegać miał odcinek 200-kilometrowego wybrzeża od Firth of Forth do Montrose w Szkocji.

W początkowym okresie istnienia Pierwszy Korpus Polski składał się z 1 i 2 Brygady Strzelców, oraz z 3 - ej, 4 -ej, 5-ej, 7 - ej i 8 -ej Brygady Strzelców. Później nastąpiły zmiany organizacyjne. Tak więc w listopadzie 1940 roku z 2 -ej Brygady Strzelców utworzono 10 Brygadę Kawalerii Pancernej, którą przemianowano na Pierwszą Dywizję Pancerną ( w 1942 roku).

W 1941 roku powstała Pierwsza Samodzielna Brygada Spadochronowa, którą utworzono z żołnierzy 4 Brygady Strzelców. Samodzielna Brygada Spadochronowa miała być użyta na terytorium kraju, gdyby wybuchło tam powstanie przeciwko Niemcom. Niestety wypadki wojenne sprawiły, że żołnierze polscy nie mieli nigdy uczestniczyć w walkach na terenie Polski.

W walkach na zachodnim froncie brały udział 1 Dywizja Pancerna i 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa.

wkrótce z Polaków wcielonych przymusowo do armii niemieckiej powstały następne oddziały: 4 Dywizja Piechoty i 16 Samodzielna Brygada Pancerna. Utworzono także oddziały pomocnicze, nie biorące udziału w bezpośrednich walkach frontowych. Dowództwo nad Pierwszym Korpusem Polskim sprawowali generałowie: M. Kukiel, M. Boruta-Spiechowicz, S. Maczek i J. Zając.

1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka wyzwolili znaczne obszary okupowanej Francji, Holandii i Belgii. Szlak bojowy zakończył się w niemieckim Wilhelmshaven.

Samodzielna Brygada Spadochronowa wzięła udział w słynnej operacji Market Garden, we wrześniu 1944 roku. Brygada wsławiła się w walkach pod Arhem, ponosząc w niej wielkie straty.

Drugi korpus Polski.

Drugi Korpus Polski został utworzony w lipcu i sierpniu 1943 roku. Dołączyła także do niego 3 Dywizja Strzelców Karpackich. Korpus został następnie na początku 1944 roku przerzucony do Włoch, gdzie toczył ciężkie boje z Niemcami. Wojska polskie działały w ramach 8 Armii brytyjskiej. Zasłynęły z bohaterskich walk o klasztor na Monte Cassino, a także w walkach o przełamanie niemieckiej linii obronnej na tzw. linii Gotów.