Rusyfikacja - był to proces wymuszonego przyjmowania kultury i języka rosyjskiego nałożone przez państwo rosyjskie na kraje okupacyjne, m.in. na Polskę. 

Rusyfikacja szczególnie nasiliła się po Powstaniu Listopadowym i Powstaniu Styczniowym, której zwolennikiem był Mikołaj I Romanow oraz Mikołaj II Romanow.